Terug naar de lijst

MULTIMEDIA-INSTELLINGEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Instellingen”

Druk in het menu ‘Multimedia’ op ‘Instellingen’ en vervolgens op het item dat u wilt wijzigen:

- “Radio”;

- “Media”;

- “Foto”;

- “Video”;

- “Geluid”.

“Radio”

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

- “AM ”-band inschakelen/uitschakelen;

- “Radiotekst” inschakelen/uitschakelen.

- “Regio” inschakelen/uitschakelen.

- “TA/I-Traffic” inschakelen/uitschakelen.

“Media”

Met dit menu kunt u de volgende aspecten instellen:

- het hoofdvolume van de audio;

- de gevoeligheid van de aux-aansluiting (“Laag”, “Gemiddeld” of “Hoog”);

- de audiobron Bluetooth®.

“Foto”

Met dit menu kunt u de volgende foto-instellingen regelen:

- de weergavetijd van elke foto in de slideshow wijzigen;

- het animatie-effect tussen elke foto van de slideshow in te schakelen/uit te schakelen.

“Video”

Met dit menu kunt u de weergave van video’s instellen (“Passend” of “Volledig”).

Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

‘Geluid’

Met dit menu kunt u verschillende geluidsopties instellen.

“Geluidssfeer”

Met deze functie kunt u een muzieksfeer kiezen uit de volgende vooraf ingestelde muzieksferen:

- “Natuurlijk”;

- “Live”;

- “Club”;

- “Lounge”.

Opmerking: u kunt de demostand starten om een geluidsvoorbeeld te horen zonder Arkamys geluidsverbetering.

“Lage-tonenversterker”

Met deze functie kunt u de bas versterken.

“Balans/fader”

Met deze functie kunt u de geluidsverdeling instellen. Druk op “Midden” of “Voor” om de geluidsverdeling voor alle inzittenden of het comfort voor de passagiers achterin te verbeteren (achterin de auto gedempt en voorin gematigd volume).

Als u het scherm aanraakt of de modus “Handleiding” is geselecteerd, kunt u de instellingen wijzigen door het punt 1 te verplaatsen.

“Lage tonen/middentonen/hoge tonen”

Met deze functie kunt u de waarde van de lage, middel- en hoge tonen verhogen of verlagen.

“Volume snelheid”

Als deze functie is ingeschakeld, varieert het volume van het audiosysteem naargelang van de snelheid van de auto.

Druk op “Volume snelheid” en selecteer “ON” of “OFF” om deze functie in of uit te schakelen.

Regel het volume door de waarde te verhogen/verlagen met behulp van de toetsen “+” en “-”.

Opmerking: met Bose-apparatuur wordt het volume van het audiosysteem automatisch afgestemd op de rijsnelheid.

“Loudness”

U kunt de versterking van de bassen in- of uitschakelen door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Frequentiestabilisator”

Deze functie versterkt de lage en hoge frequenties bij een lager volume.

U kunt deze functie in of uit schakelen door “ON” of “OFF” te selecteren.

“Volume vast”

U kunt deze functie in of uit schakelen door “ON” of “OFF” te selecteren.

Opmerking: om uw instellingen te resetten en de standaardinstellingen te herstellen, drukt u voor elke functie op de knop van het submenu en vervolgens op “Resetten”.

Uw muziek vanaf een tablet streamen?