Terug naar de lijst

MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Multimedia”

Druk in het hoofdmenu op “Multimedia”, daarna op “Media” of druk op de sneltoets 1 in een menu om rechtstreeks toegang te krijgen tot het mediatype dat momenteel wordt gebruikt.

“Media”

Met dit menu kunt u muziek beluisteren vanaf een aux-bron (audio-CD, USB-stick, SD-kaart...). Kies een op het systeem aangesloten bron uit de volgende lijst om toegang te krijgen tot de audiobestanden:

- “USB-1" (USB-poort);

- “USB-2" (USB-poort);

- « Bluetooth » ;

- “SD” (SD-kaart)

- “CD" (audio-CD of MP3);

- “AUX-1" (plugaansluiting);

- “AUX-2" (plugaansluiting).

Opmerking:

- de hierboven beschreven invoerbronnen kunnen variëren.

- afhankelijk van de geselecteerde audiobron kunnen bepaalde functies niet worden geopend.

- sommige geluidsbronnen (USB, SD-kaart en CD) starten automatisch na detectie.

- de gebruikte USB-stick (of SD-kaart) moet FAT32-geformatteerd zijn en moet een minimale capaciteit hebben van 8GB en een maximale capaciteit van 32GB.

Vanaf de hoofdmap hebt u toegang tot:

- de audiobestanden;

- de mappen, muziek, genres, artiesten, albums en afspeellijsten;

- de mappen en/of audiobestanden.

Opmerking: sommige bronnen zijn grijs op het scherm; deze kunnen niet worden geselecteerd.

U kunt wisselen tussen media met behulp van de knop op de bediening bij het stuurwiel.

“Speler”

U hebt de keuze om alle tracks of slechts één track te beluisteren.

Tijdens het beluisteren van een track kunt u:

- de huidige afspeellijst bekijken 2;

- Ga naar de volgende track door op de toets 3 te drukken, of houd deze ingedrukt om snel vooruit te spoelen door de huidige track.

- pauzeren door op 5 te drukken;

- Ga naar de vorige track door op 6 te drukken.

- de schuifbalk 7 weergeven en deze gebruiken om het mediatype te selecteren.

Opmerking: de weergave op het multimediascherm kan variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

“Navigeren naar”

Druk op “Afspeellijsten” voor de afspeellijsten gerangschikt per categorie (“Artiesten”, “Albums”, “Podcast”, “Browser”, enz).

Opmerking: Het systeem leest standaard alle tracks. De hierboven vermelde afspeellijsten variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

Submenu 4

Tijdens het afspelen kunt u via het submenu 4:

- van bron veranderen;

- herhalen van de track waarnaar u luistert in- of uitschakelen;

- willekeurig afspelen van alle lijsten in- of uitschakelen;

- naar de instellingen voor de geluidsambiance gaan;

- naar de geluidsinstellingen gaan.

Elke nieuw geplaatste USB-stick wordt geanalyseerd en het beeld wordt opgeslagen in het multimediasysteem. Afhankelijk van de capaciteit van de USB-stick kan het multimediascherm op stand-by worden gezet. Wacht enkele seconden. Gebruik alleen USB-sticks die voldoen aan de geldende nationale vereisten.

Multimedia

Uw muziek vanaf een USB-apparaat afspelen

Uw muziek vanaf een tablet streamen?