Terug naar de lijst

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Telefoon”

Druk in het hoofdmenu op “Telefoon” of druk in een menu op de sneltoets 1. Met deze functie kunt u uw telefoon koppelen aan het multimediasysteem.

Opmerking: als er geen telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem, zijn bepaalde menu's uitgeschakeld.

Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

Een eerste telefoon koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw Bluetooth® mobiele telefoon koppelen aan het multimediasysteem. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en stel de status in op “zichtbaar”.

Raadpleeg voor meer informatie over het zichtbaar maken van uw telefoon het instructieboekje van uw telefoon.

Afhankelijk van het model van uw telefoon: bevestig of voer de Bluetooth®-verbindingscode in om deze te koppelen aan het multimediasysteem.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs en media toe te staan.

Accepteer het delen om deze gegevens in het multimediasysteem terug te vinden.

“Ontdekkingsmodus”

Als het multimediasysteem naar een telefoon zoekt, drukt u op de toets “Ontdekkingsmodus” om het multimediasysteem gedurende een bepaalde tijd zichtbaar te maken voor andere Bluetooth®-toestellen.

Op de site https://easyconnect.renault.com vindt u een lijst met compatibele telefoons.

Vanaf het hoofdmenu van uw multimediasysteem:

- Druk op “Telefoon”. Op het scherm verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om een telefoon aan het systeem te koppelen.

- Druk op “Ja”. Het multimediasysteem zoekt in de buurt naar telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;

- kies uw telefoon in de lijst.

- Selecteer de te koppelen functies:

- handsfree functie 2: toegang tot het telefoonboek, oproepen doen en ontvangen, toegang tot het oproeplog, enz.;

- multimediafunctie 3: toegang tot uw muziekverzameling.

- Tik op “Ja”.

Opmerking: het controlelampje op het pictogram van de functie geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

Een nieuwe telefoon koppelen

Om een nieuwe telefoon aan het systeem te koppelen:

- Schakel de Bluetooth®-verbinding op uw telefoon in en stel de status in op “zichtbaar”;

- Druk in het hoofdmenu van het multimediasysteem op “Telefoon”, “Instellingen”, “Apparaatlijsten gekoppeld” en daarna op “Toestel toev.” onderaan het scherm.

Op het scherm verschijnt een boodschap die u vraagt om het zoeken naar apparaten te bevestigen.

- Druk op “Ja” om te bevestigen.

Het multimediasysteem zoekt in de buurt naar telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;

- Kies uw telefoon in de lijst.

- kies de functies die u wilt koppelen:

- Handsfree functie 2: toegang tot het telefoonboek, oproepen doen en ontvangen, toegang tot het oproeplog, enz.

- Multimediafunctie 3: toegang tot uw muziekverzameling.

- Tik op “Ja”.

Opmerking: het controlelampje op het pictogram van de functie geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

Afhankelijk van het model van uw telefoon: bevestig of voer de Bluetooth®-verbindingscode in om deze te koppelen aan het multimediasysteem.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs en media toe te staan.

Accepteer het delen om deze gegevens in het multimediasysteem terug te vinden.

NB: het multimediasysteem kan tot zes telefoons onthouden.

U kunt tegelijkertijd twee telefoons koppelen: een voor multimedia en een andere voor telefoneren.

Een telefoon ontkoppelen

Om uw telefoon van het multimediasysteem te ontkoppelen:

- Druk in het hoofdmenu op “Telefoon” en “Instellingen”, en daarna op "Lijst apparaten".

- Druk in de lijst met gekoppelde telefoons in het menu “Apparaatlijsten gekoppeld” op de toets van het submenu en selecteer “Apparaten verwijderen”.

- Selecteer in de lijst met apparaten een of meer toestellen die u wilt verwijderen en druk daarna op “Verwijderen”.

Opmerking: als u alle gekoppelde toestellen wilt wissen, drukt u op de toets van het submenu en vervolgens op “Alles selecteren” en “Verwijderen”.

Telefoon

Uw Android-smartphone koppelen?

Uw iPhone-smartphone koppelen?

Uw Windows Phone koppelen?

Een tweede apparaat koppelen?

Koppelen vanaf uw Android-telefoon?

Een apparaat ontkoppelen of verwijderen?