Terug naar de lijst

EEN NUMMER BELLEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Nummer kiezen”

Een nummer samenstellen en bellen

Druk in het beginscherm op “Menu”, ”Telefoon” of druk vanuit een menu op de snelkoppeling 1 en vervolgens op “Nummer kiezen” om naar het toetsenbord te gaan om een nummer te kiezen.

Toets het gewenste nummer in met het toetsenbord A en druk vervolgens op “Oproep” om het nummer te bellen.

Voicemail

Druk op de toets 2 voor toegang tot de voicemail.

Als de voicemail niet geconfigureerd is, krijgt u het configuratiescherm te zien. Toets uw voicemailnummer in met het toetsenbord A en bevestig.

Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

Nummer invoeren met behulp van spraakcommando’s

U kunt een nummer kiezen via het toetsenbord van de telefoon op het multimediasysteem of via de ingebouwde spraakbediening van het multimediasysteem. Dat doet u zo:

- drukt u op de knop voor spraakcommando’s om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;

- Zeg na de piep “Telefoon”.

- Dicteer het telefoonnummer dat u wilt bellen.

Opmerking: het is raadzaam om de nummers met een of twee tegelijk te dicteren.

- Als het aangeduide nummer verschijnt, zegt u “Oproep” om het nummer te bellen of “Verwijderen”/”Begin opnieuw” om een ander telefoonnummer uit te spreken.

Vul een nummer aan via de spraakbediening.

Als u een telefoonnummer begint in te voeren met het geïntegreerde toetsenbord van het multimediasysteem:

- druk op de knop van de spraakherkenning;

- voltooi het telefoonnummer door dit uit te spreken of zeg na de piep “Oproep” als u het nummer al volledig hebt ingevoerd en nu wilt bellen.

Opmerking: zie voor meer informatie over het gebruik van spraakherkenning het hoofdstuk “Spraakherkenning gebruiken”.