Terug naar de lijst

ELEKTRISCHE AUTO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ga naar het menuElektrisch voertuig

Klik in het hoofdmenu op “Voertuig” en daarna op “Elektrisch voertuig”.

Dit menu biedt de volgende informatie voor elektrische auto’s:

- “Energiestroom”;

- “Verbruiksgegevens”;

- “Oplaadplanner”;

- “Comfort-timer”.

“Energiestroom”

Met dit menu kunt u een schema van de auto weergeven en worden de momenten aangegeven waarop de auto energie verbruikt of recupereert om de tractiebatterij op te laden.

“Verbruiksgegevens”

Met dit menu kunt u een grafiek weergeven van het energieverbruik van de auto (de momenten waarop de auto energie verbruikt of genereert om de tractiebatterij op te laden) en kunt u de afgelopen 15 minuten rijtijd vergelijken.

Aan de rechterkant van het scherm vindt u;

1 de verbruikte energie;

2 het verbruik van de accessoires (airconditioning, radio,...);

3 de teruggewonnen energie.

“Oplaadplanner”

Met dit menu kunt u de begintijd van het opladen instellen.

U kunt kiezen:

- onmiddellijk opladen;

- één programmatie per dag;

- één programmatie per week.

NB: het opladen begint op het geprogrammeerde tijdstip als de motor uitgeschakeld is en de auto is aangesloten op het elektriciteitsnet (als u een abonnement hebt).

Druk op “Wijzig” onder de “Kalender” om de programmering van het opladen (per week) te wijzigen. Klik op “Voeg een oplaadschema toe” voor een venster waarin u de begin- en eindtijd van het opladen kunt instellen.

Bevestig uw keuze door te drukken op “OK”.

“Comfort-timer”

Met dit menu kunt u:

- de airconditioning uitschakelen;

- het tijdstip instellen waarop de airconditioning wordt ingeschakeld.

Druk op een van de knoppen om de kalender in- of uit te schakelen.

U kunt twee tijdstippen voor de airconditioning instellen. Druk op “Wijzig” om een begintijd in te stellen.

Stel het uur in en druk op “OK” om te bevestigen.