Terug naar de lijst

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhankelijk van de gekozen modus en afhankelijk van de auto, regelt het MULTI-SENSE-systeem het rijden, de sfeerverlichting, en het geluid en de soepelheid van de motor:

- de modi Sport, ECO, Neutral en Comfort zijn vooraf ingesteld en regelen de sfeer van de verlichting en de instellingen van het motorgeluid;

- de werkingsstand Perso kan volledig worden ingesteld.

De rijstijlen zijn van invloed op:

- de stuurbekrachtiging

- de achterwielbesturing;

- de reactiesnelheid van de motor en de versnellingsbak

- het warmtecomfort

Zij zijn eveneens van invloed op:

- de sfeerverlichting en de verlichting van het instrumentenpaneel;

- de informatie op het instrumentenpaneel en het multimediascherm.

- het motorgeluid

- de stoelmassage

Telkens als de motor wordt gestart, gebruikt de auto ofwel de laatste werkingsstand voordat de motor werd uitgezet, ofwel de Neutralstand.

stand Sport

In deze modus reageren de motor en de versnellingsbak beter. De besturing is krachtiger.

Opmerking: afhankelijk van de auto kan deze stand de Stop and Start belemmeren (raadpleeg de paragraaf over de " Stop and Start-functie" in hoofdstuk 2).

Stand ECO

De werkingsstand ECO draait om energiebesparing en milieuvriendelijkheid. De besturing is soepel en de motor en versnellingsbak zijn zo ingesteld dat er minder brandstof wordt verbruikt. De airconditioning wordt enkel gebruikt voor zover dat nodig is.

Zie “Tips voor het rijden, ECO-rijden” in hoofdstuk 2.

Opmerking: voor auto’s zonder ECO-modus, kunt u in de Comfort het zuinigst en milieuvriendelijk rijden.

Werkingsstand Neutral

Standaard worden in de werkingsstand Neutral de fabrieksinstellingen van de auto geselecteerd.

In alle modi is het mogelijk om de kleur van de omgevingsverlichting en de indeling van de informatie die verschijnt op het instrumentenpaneel en het multimediascherm, te wijzigen. U kunt ook resetten naar de standaardinstellingen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem.

Werkingsstand Comfort

Met deze modus kunt u soepel sturen. De sfeerverlichting binnenin is zacht. Afhankelijk van de auto is de massagefunctie van de bestuurdersstoel ingeschakeld.

Werkingsstand Perso

In deze modus kunt u de rijstijl, het comfort, de sfeerverlichting en het motorgeluid handmatig instellen.

Stoppen van de motor in Sport modus of Perso modus met afstelling van de motor in Sport modus.

Afhankelijk van de auto kan er, als u de auto weer start, worden gevraagd of u de motor in de Sport-stand wilt houden.

Openen van het menu

U hebt afhankelijk van de auto als volgt toegang tot MULTI-SENSE:

- via het multimediascherm 1. Selecteer het menu “Voertuig” en vervolgens “ MULTI-SENSE”;

- met de schakelaar 2;

- door te drukken op de knop 3 ECO waarmee automatisch de ECO-stand wordt gestart of door te drukken op de knop 3 R.S Drive waarmee automatisch de Sport-stand wordt gestart. In beide gevallen verschijnt het menu “ MULTI-SENSE” gedurende enkele seconden op het multimediascherm 1.

Afhankelijk van de auto kunt u, zodra het menu “ MULTI-SENSE” verschijnt op het multimediascherm 1, drukken op de schakelaar 2 om te schakelen tussen de twee voorkeursstanden die u gekozen hebt. Raadpleeg het instructieboekje voor de uitrusting.