Terug naar de lijst

FUNCTIE KWALITEIT VAN DE BUITENLUCHT EN LUCHTZUIVERINGSCYCLUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Met de airconditioning aan kiest u op het multimediascherm 1 “Voertuig”, “ Take care".

Kwaliteit van de buitenlucht

De luchtkwaliteit in de auto wordt getoond via een verklarende tekst en een animatie op het multimediascherm.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.