BRANDSTOFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruikbare inhoud van de tank:

- Ongeveer 60 liter voor alle modellen;

Trek om het klepje A te openen aan de schakelaar 1.

Gebruik de dophouder 3 op de klep A tijdens het vullen om de dop vast te houden 2 (dieselversie) of de dop 4 (benzineversie) ter plekke.

Soort brandstof

Gebruik brandstof van goede kwaliteit die overeenkomt met de normen die in elk land zijn vastgelegd en beslist overeenkomt met de indicaties op de sticker op klepje A. MOTORGEGEVENS

Benzinemotor

Gebruik uitsluitend ongelode benzine. Het octaangetal (RON) moet conform de gegevens zijn die op de sticker van het klepje A staan. MOTORGEGEVENS

Dieselmotor

Gebruik uitsluitend dieselbrandstof die overeenkomt met de indicaties op de sticker aan de binnenkant van het klepje A.

Controleer na het tanken, of de dop en het klepje gesloten zijn.

Druk nooit met de vingers op de klep 2.

Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Vermeng de dieselbrandstof nooit met benzine (loodvrij of E85), zelfs niet een kleine hoeveelheid.

Gebruik geen ethanol als uw auto hier niet voor aangepast is.

Voeg niets toe aan de brandstof (toevoegmiddel, reagens enz.), anders kan de motor beschadigd raken.

De tankdop is van een speciaal type.

Vraag naar ditzelfde type als u een andere dop koopt. Ga naar een merkdealer.

Rook niet tijdens het tanken en ontsteek geen open vuur in de nabijheid van de brandstoftank of de tankdop.

Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Tanken van brandstof

Wanneer het contact uit is, steekt u het vulpistool zo ver mogelijk naar binnen voordat u met tanken begint (spatgevaar).

Houd tijdens het tanken het vulpistool in deze stand tot u klaar bent met tanken.

Als het vulpistool automatisch is afgeslagen, mag u het nog maximaal twee keer gebruiken, om voldoende ruimte in de tank over te houden voor het uitzetten van de brandstof.

Let op dat bij het tanken geen water bij de brandstof komt. Het klepje A en zijn omgeving moeten schoon blijven.

Benzinemotor

Gebruik van dieselbrandstof brengt schade toe aan de katalysator en wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt.

Om te voorkomen dat er abusievelijk dieselbrandstof wordt getankt, heeft de vulhals een nauwe doorlaat met een veiligheidssysteem waarin alleen een vulpistool voor benzine past.

Brandstofsoorten die voldoen aan de Europese normen die ook gelden voor de motoren van auto’s die in Europa zijn verkocht: MOTORGEGEVENS

Als u brandstof wilt tanken, zet u de motor uit (dus NIET stand-by bij auto’s met de functie Stop & Start): u MOET het contact uitzetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel of DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met RENAULT-card

Tank leeggereden bij dieselmotor

Auto’s met sleutel/afstandsbediening

- Zet de contactsleutel in de stand “AAN” CONTACTSLOT: auto met sleutel en wacht een paar minuten voordat u start, zodat het brandstofcircuit kan ontluchten;

- draai de sleutel naar “START”. Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

- Neem als de motor na verschillende pogingen niet start, contact op met een merkdealer.

Auto’s met RENAULT-card

Druk met de RENAULT-card in het interieur op de startknop 5 zonder de pedalen aan te raken. Wacht een paar minuten voordat u de auto start. Het brandstofcircuit wordt dan ontlucht. Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

Neem als de motor na verschillende pogingen niet start, contact op met een merkdealer.

Wijzig of repareer niet zelf het brandstofsysteem (rekeneenheden, bedrading, brandstofcircuit, inspuitstukken of verstuivers, beschermkappen) vanwege de grote gevaren voor de veiligheid die hierdoor kunnen ontstaan. Laat deze werkzaamheden uitsluitend door uw merkdealer uitvoeren.

Aanhoudende stank van brandstof

In geval van een aanhoudende stank van brandstof, moet u:

- onmiddellijk stoppen, rekening houdend met het overige verkeer en het contact afzetten;

- de alarmknipperlichten aanzetten en alle passagiers uit laten stappen en ze ver van het verkeer houden;

- roep de hulp in van een merkdealer.