TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uw auto voldoet aan de eisen voor de recycling en het terugwinnen van materialen van de auto bij de sloop, die van kracht worden in 2015.

Bepaalde onderdelen van uw auto zijn ontworpen om later gerecycled te worden.

Deze onderdelen zijn gemakkelijk te verwijderen zodat ze ingezameld en in recyclingbedrijven herverwerkt kunnen worden.

Door zijn ontwerp, door de fabrieksafstellingen en door zijn matig verbruik is uw auto in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over luchtverontreiniging in ons land. Hij produceert zo weinig mogelijk schadelijke uitlaatgassen en rijdt zo zuinig mogelijk. Maar de luchtverontreiniging en het verbruik van uw auto hangen ook van u af. Let erop dat hij goed wordt onderhouden en goed wordt gebruikt.

Onderhoud

Overtreding van de bepalingen inzake luchtverontreiniging is strafbaar.

Voor een goede werking van het uitlaatsysteem en het handhaven van de emissiewaarden mogen er alleen originele door de fabrikant voorgeschreven onderdelen gebruikt worden voor het brandstof- en uitlaatsysteem van uw auto.

Laat uw auto controleren en afstellen door een merkdealer, in overeenstemming met de instructies in het onderhoudsprogramma van uw auto: de merkdealer beschikt over alle gereedschappen om de oorspronkelijke afstellingen van uw auto te garanderen.

Afstelling van de motor

- Luchtfilter, brandstoffilter: een vervuild filterelement vermindert het rendement. Laat het vervangen.

- Stationair toerental: geen afstelling nodig.

Controle van de uitlaatgassen

Het controlesysteem van de uitlaatgassen waarschuwt bij een storing in de werking van de katalysator.

Een dergelijke storing kan leiden tot een verhoogde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en schade aan mechanische organen.

Ä Dit waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel geeft eventuele storingen van het systeem aan:

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft bij het starten van de motor.

- Als het continu brandt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

- als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.