Terug naar de lijst

VERWARMING, AIRCONDITIONING: programmeren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instellen van de programmering

Met deze functie kan onder bepaalde omstandigheden het stroomnet (in plaats van de tractiebatterij) worden gebruikt om een comfortabele temperatuur te bereiken voordat met de auto wordt gereden.

De functie schakelt automatisch de verwarming in bij koud weer en de airconditioning bij warm weer.

Werkingsomstandigheden

- De motor moet uitgezet zijn;

- de accu moet meer dan 90 % zijn geladen, anders wordt de functie niet ingeschakeld;

- de auto moet op het stroomnet zijn aangesloten;

en

- de bediening 1 moet in de stand bij A staan om de airconditioning te programmeren of bij B om de verwarming te programmeren.

Opmerking: afhankelijk van de kracht van het oplaadpunt is een lichte vermindering van het laadniveau mogelijk als de functie actief is.

U wordt geadviseerd om de schakelaar 3 in de stand voor luchtcirculatie te zetten, en de schakelaar voor luchtverdeling 2 in de stand:

- i bij koud weer;

- G bij hoge temperaturen.

Deze instellingen maken een comfortabele temperatuur in het interieur mogelijk.

Programmeren van de begintijd van de functie

- Om de begintijd in te stellen, doorloopt u het menu met behulp van de knoppen C en D totdat de boodschap “PROG COMFORT” verschijnt;

- druk lang op de knop D van de schakelaar 5, de uren knipperen;

- druk kort op de knop C om ze in te stellen;

- druk lang op de knop D van de schakelaar 5, de minuten knipperen;

- druk kort op de knop C om ze in te stellen;

- Bevestig met een lange druk op de knop D van de schakelaar 5.

De boodschap “PROG COMFORT” en de geprogrammeerde tijd worden op het instrumentenpaneel 4 weergegeven.

Activeren van de functie

- Met het contact aan, zet u de schakelaar 1 in een van de posities;

- zet het contact uit. De boodschap “COMFORT” en de geprogrammeerde tijd worden gedurende enkele seconden op het instrumentenpaneel weergegeven;

- Sluit uw auto aan op een voedingsbron (zie de paragraaf “elektrische auto: opladen” in hoofdstuk 1).

De functie wordt 30 minuten vóór de geprogrammeerde tijd geactiveerd om een comfortabele temperatuur te verkrijgen.

Automatische uitschakeling van de functie

- Ongeveer 10 minuten na de geprogrammeerde tijd;

- wanneer de oplaadaansluiting wordt losgekoppeld;

- Als bediening 1 niet in een van de standen staat.