Terug naar de lijst

TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Het bereik van het voertuig is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de uitrustingen van de auto en de rijstijl van de bestuurder. Raadpleeg voor een optimaal energieverbruik onderstaande aanbevelingen.

U beschikt afhankelijk van de auto over verschillende functies die u kunnen helpen het energieverbruik te verminderen:

- de ECO-modus, geactiveerd met de knop ECO;

- de verbruiksmeter.

ECO-modus

De ECO-functie optimaliseert de actieradius van de auto door de motorprestaties te beperken. Deze werkt op bepaalde stroomverbruikende systemen in de auto (verwarming, airconditioning, stuurbekrachtiging, enz.) en op bepaalde rij-activiteiten (versnellen, vertragen, gebruik van snelheidsregelaar, enz.).

Activeren van de functie

Druk op de schakelaar 1.

Het controlelampje 2 op het instrumentenpaneel licht op, evenals het ingebouwde controlelampje in de schakelaar.

Tijdens het rijden kan de ECO-modus tijdelijk worden uitgezet om de motor weer op volle kracht te laten werken.

Druk daartoe het gaspedaal diep in.

De ECO-modus wordt weer ingeschakeld zodra u de druk op het gaspedaal vermindert.

Uitschakelen van de functie

Druk op de schakelaar 1.

Controlelampje 2 en het ingebouwde controlelampje in de schakelaar doven.

Bij iedere in- of uitschakeling van de ECO-modus, gaat de functie voor snelheidsregelaar op stand-by. Raadpleeg hoofdstuk “Snelheidsregelaarbegrenzer: functie regelaar” in hoofdstuk 2.

Verbruiksmeter

(op het instrumentenpaneel)

Aan de verbruiksmeter kunt u meteen de energieterugwinning of het energieverbruik van uw auto zien.

Gebruikszone A “energieterugwinning”

Wanneer u tijdens het rijden uw voet optilt van het gaspedaal of wanneer u op het rempedaal drukt, genereert de motor tijdens het afremmen elektriciteit die wordt gebruikt om te remmen en de tractiebatterij op te laden.

Bijzonderheden energieterugwinning

Er wordt meer op de motor geremd dan met een auto met verbrandingsmotor.

Nadat de tractiebatterij volledig is opgeladen en gedurende de eerste kilometers dat er met de auto wordt gereden, wordt er tijdelijk minder op de motor geremd. Pas u rijstijl hieraan aan.

Gebruikszone 0 “Neutraal”

Geef nul verbruik aan.

Gebruikszone B “aanbevolen verbruik”

De tractiebatterij levert de elektrische energie die de motor nodig heeft om de auto te laten rijden.

Gebruikszone C “afgeraden verbruik”

Geeft een aanzienlijk energieverbruik aan.