Terug naar de lijst

HOOFDSTEUNEN VOOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hoofdsteun A

Hoofdsteun hoger zetten

Trek hem omhoog tot de gewenste stand is bereikt.

Hoofdsteun lager zetten

Trek het lipje 2 naar voren en schuif de hoofdsteun licht omhoog om hem los te maken en breng hem omlaag tot de gewenste stand is bereikt.

Hoofdsteun verwijderen

Zet hem in de hoogste stand. Druk op de knop 1 en trek de hoofdsteun omhoog om hem vrij te maken.

Hoofdsteun terugplaatsen

Controleer vóór alles, of de poten van de hoofdsteun op één lijn liggen en schoon zijn.

Trek het lipje 2 naar voren.

Plaats de poten van de hoofdsteun met de vertanding naar voren in de geleiders (zet de rugleuning indien nodig schuin naar achter).

Breng de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. Hij geeft een maximale beveiliging als de afstand tussen de hoofdsteun en het achterhoofd zo klein mogelijk is en de bovenkant van de hoofdsteun op gelijke hoogte is met de kruin.

Hoofdsteun B

Hoofdsteun hoger zetten

Trek hem omhoog tot de gewenste stand is bereikt.

Hoofdsteun lager zetten

Druk op de knop 3 en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt.

Hoofdsteun verwijderen

Zet hem in de hoogste stand. Druk op de knop 4 en trek de hoofdsteun omhoog om hem vrij te maken.

N.B.: verander, als de hoofdsteun naar buiten is getrokken, niet de stand van de poten.

Hoofdsteun terugplaatsen

Als de afstelling van de poten gewijzigd is, trek dan de poten zo ver mogelijk naar buiten. Let op dat zij in lijn staan en schoon zijn en controleer of de inkepingen aan de voorkant zitten.

Steek de poten van de hoofdsteun in de houders (zet de rugleuning indien nodig schuin naar achteren).

Schuif de hoofdsteun naar binnen tot hij blokkeert, druk dan op de knop 3 en druk de hoofdsteun zo ver mogelijk omlaag.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. Hij geeft een maximale beveiliging als de afstand tussen de hoofdsteun en het achterhoofd zo klein mogelijk is en de bovenkant van de hoofdsteun op gelijke hoogte is met de kruin.

Hoofdsteun C

Hoofdsteun hoger zetten

Trek hem omhoog tot de gewenste stand is bereikt.

Hoofdsteun lager zetten

Druk op het lipje 5 en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt.

Hoofdsteun verwijderen

Zet hem in de hoogste stand. Druk op de lipjes 5 en 6 en trek de hoofdsteun omhoog om hem vrij te maken.

N.B.: verander, als de hoofdsteun naar buiten is getrokken, niet de stand van de poten.

Hoofdsteun terugplaatsen

Druk op het lipje 5.

Plaats de poten van de hoofdsteun met de vertanding naar voren in de geleiders en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. Hij geeft een maximale beveiliging als de afstand tussen de hoofdsteun en het achterhoofd zo klein mogelijk is en de bovenkant van de hoofdsteun op gelijke hoogte is met de kruin.