Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Verdraai knop 10 voorbij het zware punt.

Omhoog: dicht.

Omlaag: helemaal open.

Richting

Verplaats de schuifknoppen 9 naar de gewenste stand.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Verdraai knop 11 voorbij het zware punt.

Omhoog: dicht.

Omlaag: helemaal open.

Richting

Verplaats de schuifknoppen 12 naar de gewenste stand.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.