Terug naar de lijst

HOOFDSTEUN ACHTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De hoofdsteunen 2 aan de achterkant van de stoelen kunnen niet worden afgesteld.

Gebruiksstand van de middelste hoofdsteun

Zet de middelste hoofdsteun 1 geheel omhoog om deze in de hoogste stand te gebruiken. Controleer de vergrendeling.

Hoofdsteun middelste stoelopbergstand

Druk op de knop A en laat de middelste hoofdsteun 1 helemaal zakken.

De hoofdsteun in de onderste stand is een opbergstand en alleen toegestaan als de hoofdsteun niet gebruikt wordt. Indien er een passagier op de stoel zit, mag de hoofdsteun niet in de onderste stand gebruikt worden.

Hoofdsteun verwijderen

Zet de hoofdsteun geheel omhoog, druk daarna op de knop A en verwijder de hoofdsteun.

Hoofdsteun terugplaatsen

Plaats de poten van de hoofdsteun in de geleiders, druk op de knop A en druk de hoofdsteun omlaag. Controleer de vergrendeling.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. De bovenkant van de hoofdsteun moet op gelijke hoogte zijn met de kruin.