Terug naar de lijst

FUNCTIE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dit systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto begint te rijden.

Tijdens het rijden zet het systeem de motor af (op stand-by) wanneer de auto stilstaat (file, voor een stoplicht enz.).

Omstandigheden waarbij de motor op stand-by wordt gezet

De auto heeft na de laatste stilstand gereden.

Voor een automatische versnellingsbak:

- de versnellingsbak is in stand D, M of N;

en

- het rempedaal wordt (voldoende hard) ingedrukt;

en

- het gaspedaal wordt niet ingedrukt

en

- de snelheid is nul gedurende ongeveer 1 seconde

De motor blijft op stand-by staan wanneer stand P inschakelt, of wanneer stand N inschakelt terwijl de parkeerrem is aangetrokken en het rempedaal wordt losgelaten.

Voor een handgeschakelde versnellingsbak:

- de versnellingshendel staat in de neutrale stand (neutraal);

en

- het koppelingspedaal wordt losgelaten Als het controlelampje knippert, is het koppelingspedaal niet voldoende losgelaten;

en

- de auto rijdt trager dan ongeveer 3 km/u.

Voor alle auto’s:

Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat vast branden om u te waarschuwen dat de motor op stand-by staat.

De uitrustingen van de auto blijven in werking terwijl de motor stilstaat.

Wanneer de motor afslaat terwijl het systeem in werking is, moet u het koppelingspedaal volledig induwen om de motor weer te starten.

Voordat u uit de auto stapt, moet u het contact uitzetten (zie “De motor starten en stoppen” in hoofdstuk 2).

Rijd niet met de auto wanneer de motor op stand-by staat (het waarschuwingslampje wordt op het instrumentenpaneel weergegeven).

Wanneer de motor op stand-by wordt gezet, wordt de automatische parkeerrem (afhankelijk van de auto) niet automatisch vastgezet.

Verhinderen dat de motor op stand-by wordt gezet

In bepaalde omstandigheden, zoals bij invoegen op een kruispunt, is het mogelijk om bij geactiveerd systeem de motor draaiende te houden om snel te kunnen starten.

Automatische transmissie:

Laat de auto stilstaan en oefen slechts een lichte druk uit op het rempedaal.

Handgeschakelde versnellingsbak:

Houd het koppelingspedaal ingedrukt.

Stand-by uitschakelen

Voor een automatische versnellingsbak:

- het rempedaal wordt losgelaten en de stand D of M is ingeschakeld;

of

- het rempedaal wordt losgelaten, de stand N is ingeschakeld en de parkeerrem is losgezet;

of

- het rempedaal wordt opnieuw ingetrapt, de stand P is ingeschakeld of de stand N is ingeschakeld terwijl de parkeerrem is aangetrokken;

of

- de stand R is ingeschakeld;

of

- het gaspedaal is ingedrukt;

of

- bij handbediening wordt de versnellingshendel verplaatst naar + of -.

Voor een handgeschakelde versnellingsbak:

- de versnellingsbak staat in neutraal en het koppelingspedaal wordt lichtjes ingedrukt;

of

- de versnelling is ingeschakeld en het koppelingspedaal is volledig ingedrukt.

Bijzonderheid: afhankelijk van de auto, brandt het controlelampje Ä gedurende enkele seconden op het instrumentenpaneel als u het contact uitzet wanneer de motor op stand-by staat.

Wanneer de motor afslaat terwijl het systeem in werking is, moet u het koppelingspedaal volledig induwen om de motor weer te starten.

Voor auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak

Het herstarten kan worden onderbroken als het koppelingspedaal te snel wordt losgelaten terwijl een versnelling wordt ingeschakeld.

Schakel de motor uit om te tanken (dus niet gewoon stand-by voor voertuigen met de Stop and Start-functie: u moet de motor volledig uitschakelen (zie de gegevens over “Motor starten en stoppen”).

Risico van brand.

Omstandigheden waarbij de motor niet op stand-by wordt gezet

Onder bepaalde omstandigheden kan het systeem de motor niet op stand-by zetten. Dit is het geval als:

voor auto’s met een kaart:

- het bestuurdersportier niet is gesloten;

- de autogordel van de bestuurder niet is vastgemaakt;

voor alle auto’s:

- de achteruitversnelling is ingeschakeld;

- de motorkap niet is vergrendeld;

- de buitentemperatuur is te hoog of te laag;

- de accu onvoldoende geladen is;

- het verschil tussen de temperatuur in de auto en de ingestelde temperatuur van de thermostatische airconditioning te groot is;

- de hoogte is te groot;

- de parkeerhulp is ingeschakeld;

- de helling is te steil voor auto’s met automatische transmissie;

- de functie “helder zicht” is ingeschakeld (zie “Automatische airconditioning” in hoofdstuk 3);

- de motortemperatuur is te laag;

- de luchtzuiveringscyclus wordt vernieuwd;

-...

Het waarschuwingslampje verschijnt op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen dat de stand-byfunctie van de motor onbeschikbaar is.

Schakel altijd de functie Stop and Start uit voordat u werkzaamheden in de motorruimte uitvoert.

Bijzonderheden bij auto’s met een kaart

Als de bestuurder, terwijl de motor is afgezet (verkeersopstopping, stilstaan voor een stoplicht enz.), zijn gordel losmaakt en het bestuurdersportier opent, of uit zijn stoel komt, wordt het contact verbroken.

De automatische parkeerrem zet zich dan automatisch vast.

Om weer weg te rijden en het Stop and Start-systeem weer in te schakelen, start u de motor (raadpleeg de informatie over "Starten, stoppen van de motor" in hoofdstuk 2).

Speciale situaties bij auto’s met een sleutel

Met de motor op stand-by (verkeersopstopping, stilstaan voor een stoplicht enz.), als u uit de auto stapt, klinkt een geluidssignaal om u te waarschuwen dat de motor op stand-by staat en niet is uitgezet.

Bijzonderheid van het automatisch weer starten van de motor

Onder bepaalde omstandigheden kan de motor vanzelf weer starten om uw veiligheid en uw comfort te waarborgen.

Dat kan zich met name voordoen wanneer:

- de buitentemperatuur is te hoog of te laag;

- de functie “helder zicht” is ingeschakeld (zie “Automatische airconditioning” in hoofdstuk 3);

- de accu onvoldoende geladen is;

- de rijsnelheid van de auto hoger is dan 5 km/u (bij afdalen);

- het rempedaal herhaaldelijk wordt ingedrukt of er vaak wordt geremd;

-...

Inschakelen, uitschakelen van de functie

Druk de schakelaar 1 in om de functie uit te schakelen. De boodschap “Stop & Start uitgeschakeld” verschijnt op het instrumentenpaneel en het controlelampje 2 in de schakelaar licht op. Met nog een keer indrukken schakelt het systeem weer in. De boodschap “Stop & Start actief” verschijnt op het instrumentenpaneel en het controlelampje 2in de schakelaar 1 dooft.

Het systeem wordt automatisch weer ingeschakeld bij elke vrijwillige start van de auto (raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor” in hoofdstuk 2).

Storingen

Wanneer de boodschap “Stop & Start controleren” op het instrumentenpaneel verschijnt en tegelijkertijd het controlelampje 2 in de schakelaar 1 oplicht, wordt het systeem uitgeschakeld.

Raadpleeg een merkdealer.

Bijzonderheid: als de motor op stand-by staat en op de schakelaar 1 wordt gedrukt, wordt de motor automatisch opnieuw gestart.

Speciaal kenmerk bij auto’s met een sleutel: in sommige omstandigheden wordt het automatisch opnieuw starten van de motor verhinderd als een voorportier is geopend.

Voordat u uit de auto stapt, moet u het contact uitzetten (zie “De motor starten en stoppen” in hoofdstuk 2).

ECO EN STOP&START

Hoewel deze video niet gemaakt is over uw auto, de beschreven beginsel is hetzelfde