Terug naar de lijst

ELEKTRISCHE RUITBEDIENING, VAST GLAZEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken:

- bij draaiende motor;

- met de motor uit totdat een voorportier wordt geopend (beperkt tot ongeveer 12 minuten);

- met de motor uit, met gesloten portieren, nadat lang op de startknop is gedrukt.

Druk of trek aan de schakelaar van een ruit om deze omhoog of omlaag te zetten tot de gewenste hoogte: de achterruiten kunnen niet helemaal omlaag.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor;

3 en  5 voor de passagiers achter.

Vanaf de passagiersplaatsen bedient u de schakelaar 6.

Veiligheid inzittenden

De bestuurder kan de ruitbediening van de ruiten voor en achter uitschakelen voor alle inzittenden, door te drukken op de schakelaar 4.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw sleutel of kaart nooit in de auto liggen als u de auto, ook slechts korte tijd, verlaat en er een kind (of dier) in de auto zit. Zij kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten of apparatuur te bedienen zoals de versnellingshendel of de ruitbediening. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Werking van de sneltoets

Dit is een aanvulling op de elektrische ruitbediening die hiervoor is beschreven.

Druk kort op of trek kort aan de schakelaar van de ruit tot deze niet verder kan: het raam gaat dan helemaal open of dicht. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

De elektrische ruitbediening werkt niet.

De sneltoets van de elektrische ruitbediening is voorzien van hittebescherming: als u de ruitschakelaar meer dan zestien keer na elkaar indrukt, gaat deze in de beveiligde modus (de ruit wordt vergrendeld).

Wat kunt u doen:

- Gebruik de elektrische ruitschakelaar kort en met tussenpozen van ongeveer 30 seconden.

- Bij draaiende motor wordt de ruit ontgrendeld nadat de schakelaar van de elektrische ruitbediening circa 20 minuten niet is gebruikt.

Opmerking: Als de ruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijvoorbeeld een tak), stopt de ruit en schuift deze daarna enkele centimeters terug.

Op afstand sluiten van de ruiten

(auto met vier elektrische ruitbedieningen met sneltoets).

Als de portieren van buitenaf vergrendeld zijn:

- Als u twee keer drukt op de vergrendelingsknop bestuurdersportier,

of

- wanneer u in handsfree modus twee keer na elkaar drukt op de vergrendelingsknop op de kaart,

alle ruiten en, afhankelijk van de auto ook het open dak, zullen automatisch sluiten.

Het is raadzaam het systeem alleen in te schakelen als de gebruiker de auto goed ziet en er niemand in de auto zit.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets: u kunt in dit geval de werking herstellen door de schakelaar van de betreffende ruit zo vaak te bedienen tot de ruit geheel is gesloten (de ruit gaat stap voor stap omhoog) en de schakelaar dan langer dan een seconde ingedrukt te houden (kant sluiten) en daarna de ruit compleet te sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Vast glazen dak

Openen van het gordijn

Trek aan de schakelaar 7 tot de gewenste stand is bereikt;

Sluiten van het gordijn

Duw tegen de schakelaar 7 tot de gewenste stand is bereikt.

Automatische werking

Trek of druk kort en krachtig aan de schakelaar 7: het gordijn opent of sluit volledig. Een actie op de schakelaar stopt de werking van het gordijn.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

ACHTERPORTIEREN

Hoewel deze video niet gemaakt is over uw auto, de beschreven beginsel is hetzelfde