Terug naar de lijst

VAST GLAZEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vast glazen dak

Openen van het gordijn

Druk op de bovenkant van de handgreep 4.

Sluiten van het gordijn

Trek aan de handgreep 4 tot deze in de grendel vastklikt.

Als het gordijn tijdens het openen of sluiten scheef komt te zitten, sluit u het volledig en opent u het daarna weer volledig.