Terug naar de lijst

ZONNEKLEP, ZONNEGORDIJNEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zonneklep voor

Zet de zonneklep 3 omlaag tegen de voorruit of maak hem los en zet hem tegen de zijruit.

Make-up spiegel

Til het deksel 1 omhoog.

De verlichting 2 werkt automatisch.

Zonnekleppen voor

Verschuif het gordijn 4. Hiermee kunt u de zon blokkeren in het gebied boven de binnenspiegel.

Vergeet niet het gordijn 4 te sluiten voordat u de voorste zonneklep sluit, om te voorkomen dat u het gordijn beschadigt.

Tijdens het rijden moet het klepje van de make-up spiegel gesloten zijn.

Verwondingsgevaar.

Zonnegordijnen aan de zijkant

Trek het zonnegordijn naar boven met behulp van het lipje 5 tot u de haakjes 6 in hun houders kunt vastmaken (controleer of de haakjes goed vastklikken).