Terug naar de lijst

WAARSCHUWING VERMOEIDHEIDSDETECTIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De vermoeidheidsdetectie is een nuttige functie op eentonige wegen (zoals autosnelwegen).

Het rijgedrag van de bestuurder wordt geanalyseerd, inclusief diverse gebeurtenissen, om u te informeren bij elk risico op vermoeidheid, zoals:

- stuurwielbeweging;

- acties van de bestuurder op andere voorzieningen (richtingaanwijzers, ruitensproeier, enz.);

- gereden tijd zonder pauze;

-...

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden, in geval van vermoeidheid. Deze functie neemt niet de taak van de bestuurder over.

In geen geval kan deze functie de oplettendheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het rijden vervangen.

In-/uitschakelen via het multimediascherm 1

Zie de multimedia-instructies voor het in-/uitschakelen van de functie.

Selecteer “ON” of “OFF”.

Wanneer de motor wordt gestart, blijft het systeem in dezelfde staat als vóór het uitzetten van het contact.

Auto’s zonder navigatiesysteem

- Houd met stilstaande auto de schakelaar 2 OK ingedrukt om naar het instellingenmenu te gaan.

- Schakel 3 zolang omhoog of omlaag tot u bij het menu “Rijondersteun.” komt. Druk op de schakelaar 2 OK.

- Schakel 3 omhoog of omlaag tot u bij het menu “Waarschuwing vermoeidheidsdetectie” komt en druk op de schakelaar 2 OK.

- Druk opnieuw op de schakelaar 2 OK om de functie in of uit te schakelen.

Werking

De functie is gereed om te waarschuwen als:

- de auto rijdt sneller dan ongeveer 60 km/u;

en

- Na het verwijderen van de vorige waarschuwing zijn er ongeveer 15 minuten verstreken.

De functie geeft een waarschuwing als het systeem herhaaldelijk tekenen van vermoeidheid detecteert bij de bestuurder.

Als het gevaar van vermoeidheid bestaat, verschijnt het bericht “Controleer Driver Alert” op het instrumentenpaneel, samen met een geluidssignaal.

Druk op de schakelaar 2 OK om de waarschuwing te wissen.

Het is raadzaam om zo snel mogelijk te stoppen voor een pauze.

Opmerking:

- Als de waarschuwing niet verdwijnt als u drukt op 2 OK, wordt de piep herhaald.

- de functie kan een bepaalde rijstijl interpreteren als een teken van vermoeidheid (sportief rijden, onjuist rijden, enz.) of van rijden op een weg in slechte staat.

storingen

Wanneer het systeem een storing waarneemt, verschijnt het bericht “Controleer Driver Alert” op het instrumentenpaneel. Raadpleeg een merkdealer.