KINDERVEILIGHEID: uitschakelen, inschakelen van de airbag van de passagier voorin

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uitschakelen van de passagiersairbag voorin

Voordat u een kinderzitje op de passagiersstoel voorin installeert:

- controleer of het kinderzitje op deze stoel kan worden geïnstalleerd;

- het volgende is van essentieel belang: deactivering van de airbagvoor een kinderzitje waarin het kind achterstevoren in de auto zit.

De airbag uitschakelen: met stilstaande auto en contact uit, de grendel 1 indrukken en in stand OFF plaatsen.

Controleer altijd bij contact aan of het controlelampje ¹ correct verschijnt op de binnenspiegel 2.

Dit lampje blijft constant branden om u eraan te herinneren dat u een kinderzitje kunt gebruiken.

De passagiersairbag voorin mag alleen worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer de auto stilstaat met het contact uit.

Als dit bij rijdende auto gebeurt, lichten de controlelampjes å en © op.

Om de staat van de airbag weer in overeenstemming te brengen met de stand van de grendel, zet u het contact uit en weer aan.

GEVAAR

Omdat het gevaarlijk is als de passagiersairbag voorin wordt geactiveerd als er een kinderzitje achterstevoren op de stoel is geplaatst, mag u NOOIT een bevestigingssysteem voor kinderen achterstevoren installeren op een stoel met een ACTIEVE frontale AIRBAG . Dit kan de DOOD van het KIND of ERNSTIG LETSEL tot gevolg hebben.

De markeringen op het dashboard en de sticker A aan elke kant van de zonneklep van de passagier 3 (afhankelijk van de auto) herinneren u aan deze instructies; zie de voorbeeldsticker.

GEVAAR

Omdat het gevaarlijk is als de passagiersairbag voorin wordt geactiveerd als er een kinderzitje achterstevoren op de stoel is geplaatst, mag u NOOIT een bevestigingssysteem voor kinderen achterstevoren installeren op een stoel met een ACTIEVE frontale AIRBAG. Dit kan de DOOD van het KIND of ERNSTIG LETSEL tot gevolg hebben.

Inschakelen van de passagiersairbag voorin

Zodra het kinderzitje van de passagiersstoel verwijderd is, moet u de airbag weer inschakelen om de voorpassagier bij een botsing te beschermen.

Opnieuw starten van de airbag: auto gestopt, contact uit, druk op en draai de grendel naar de stand 1 ON.

Als het contact is ingeschakeld, moet u controleren of het controlelampje ] uit is en of het controlelampje gedurende ongeveer 1 minuut op de binnenspiegel 2 verschijnt bij elke start.

De passagiersairbag voorin is ingeschakeld.

Storingen

In geval van een storing aan het systeem voor het in- en uitschakelen van de passagiersairbag, is het verboden een achterstevoren geplaatst kinderzitje op de voorstoel te gebruiken.

Het gebruik van de voorstoel door een passagier wordt ook afgeraden.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

De passagiersairbag voorin mag alleen worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer de auto stilstaat met het contact uit.

Als dit bij rijdende auto gebeurt, lichten de controlelampjes å en © op.

Om de staat van de airbag weer in overeenstemming te brengen met de stand van de grendel, zet u het contact uit en weer aan.