Terug naar de lijst

RUITENWISSERBLADEN: vervangen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ruitenwisserblad voor 1

Verwijderen

Zet, met contact aan en motor uit, de ruitenwisserschakelaar geheel omlaag (stand voor snel continu wissen). De ruitenwisser stopt in een stand verwijdert van de motorkap.

Til de ruitenwisserarmen 3 op en druk op de knop 2 om het blad vrij te maken.

Bij het monteren

Schuif het blad op de arm tot het vastklemt. Controleer de vergrendeling. Laat de arm van het ruitenwisserblad voorzichtig zakken.

Zet met het contact aan de schakelaar van de ruitenwisser in ruststand. Het ruitenwisserblad aan bestuurderskant moet altijd boven het blad aan de passagierskant liggen. Als dat niet het geval is, zal de ruitenwisser één wisbeweging maken zodra de auto sneller rijdt dan ongeveer 7 km/uur.

NB: voordat u uw auto start, moet u de ruitenwisserbladen tot op de voorruit laten zakken om schade aan de motorkap of de ruitenwisser te vermijden.

- Controleer als het vriest voordat u wegrijdt of de ruitenwisserbladen niet aan de ruit zijn vastgevroren. De wissermotor kan hierdoor te warm worden of de bladen kunnen beschadigd raken.

- Controleer regelmatig de wisserbladen.

Zodra hun werking afneemt moet u ze vervangen, ongeveer eens per jaar.

Bij het vervangen van het blad, let bij het verwijderen van het blad op, dat u hem niet op de ruit laat vallen: u zou de ruit kunnen breken.

Ruitenwisserblad achter 4

Verwijderen

Met de schakelaar in ruststand (uitgeschakeld):

- til de ruitenwisserarm 5 op;

- Kantel het blad horizontaal 4 (beweging A) tot het losklikt;

- verwijder het blad door er aan te trekken.

Bij het monteren

Monteer het ruitenwisserblad in omgekeerde volgorde van losmaken. Controleer of het blad goed is vergrendeld.

Let op de staat van de ruitenwisserbladen:

- reinig de bladen, de voorruit en de achterruit regelmatig met water met zeep;

- gebruik ze niet als de voorruit of achterruit droog zijn;

- maak ze los van de voorruit of achterruit als ze lang niet gebruikt zijn.

Voordat u het blad van de achterste ruitenwisser vervangt, moet u nagaan of de schakelaar in ruststand staat (uitgeschakeld is).

Risico van verwonding.