Terug naar de lijst

HOOFDSTEUN ACHTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gebruiksstand

Trek de hoofdsteun zoveel mogelijk omhoog en druk hem daarna naar beneden tot hij blokkeert.

Verwijderen

Druk op de lipje(s) 1 en verwijder daarna de hoofdsteun.

Terugplaatsen:

Steek de poten in de geleiders, druk het lipje 1 in laat de hoofdsteun zakken.

Helling afstellen

Afhankelijk van de uitvoering van de auto, beweegt u het deel A naar voren of naar achteren tot de gewenste stand is bereikt.

Afstellen van de zijbevestigingen

Afhankelijk van de auto, kunt u de delen B onafhankelijk van elkaar afstellen tot het gewenste comfort bereikt is.

Hoofdsteun middelste stoel 2 opbergstand

Druk het lipje 1 in en laat de hoofdsteun helemaal zakken.

De hoofdsteun in de onderste stand is een opbergstand en alleen toegestaan als de hoofdsteun niet gebruikt wordt. Indien er een passagier op de stoel zit, mag de hoofdsteun niet in de onderste stand gebruikt worden.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. De bovenkant van de hoofdsteun moet op gelijke hoogte zijn met de kruin.