Terug naar de lijst

NOODOPROEP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Als de auto hiermee is uitgerust, worden de hulpdiensten via de noodoproepfunctie automatisch of handmatig verwittigd (kosteloos) bij een ongeval of als u onwel wordt, zodat ze zo snel mogelijk kunnen komen.

Opmerking: de noodoproep werkt:

- in landen die beschikken over de bijbehorende telefonische hulpdiensten en een infrastructuur die geschikt is voor het systeem;

- afhankelijk van de netwerkdekking in de geografische regio waar het voertuig wordt bestuurd.

Als u de functie voor noodoproep gebruikt om te melden dat u een ongeval hebt gezien, houdt dit in dat u stopt zodra de verkeersomstandigheden dit toestaan, zodat de hulpdiensten uw auto kunnen vinden en daarmee de locatie van het gemelde ongeval.

Houd u altijd aan de ter plaatse geldende wetgeving.

Gebruik de noodoproep alleen in een noodgeval, als u betrokken bent bij een ongeval of als u getuige bent van een ongeval of in fysieke nood bent.

1 Waarschuwingslampje werking systeem:

- groen: in werking

(netwerk beschikbaar);

- uit: niet in werking

(netwerk niet beschikbaar);

- rood: in werking

storing;

- groen knipperend: bellen.

2 Controlelampje automatische modus.

3 SOS-knop.

4 Microfoon.

5 Luidspreker

Een oproep gebeurt altijd als volgt:

- de noodoproep wordt ingesteld;

- verstuurt gegevens over het incident (constructeursplaatje van de auto, tijd van het gesprek, laatste locaties, richting van de auto);

- gesproken communicatie met de hulpdiensten;

- indien nodig wordt een hulpdienst gebeld.

De noodoproep heeft twee modi:

- automatische modus;

- Handmatige modus.

Automatische modus

Als de waarschuwingslampje automatische modus 2 groen oplicht, bevestigt dit dat het automatische systeem is ingeschakeld.

De noodoproep wordt automatisch gedaan als de beschermende uitrusting (gordelspanners, airbag, enz.) werd geactiveerd vanwege een ongeval.

Handmatige modus

De noodoproep wordt uitgevoerd door:

- de 3-knop in te drukken en ten minste drie seconden ingedrukt te houden;

of

- de 3-knop vijf keer binnen tien seconden in te drukken.

In geval van onbedoelde activering kunt u de oproep annuleren door 2 seconden lang te drukken op de 3-knop voordat de verbinding met het callcenter tot stand komt.

Zodra de oproep is ingesteld, kan alleen het callcenter de oproep beëindigen.

Testmodus

(afhankelijk van lokale wetgeving)

De testmodus is exclusief gereserveerd voor goedgekeurde dealers, om te controleren of de noodoproepfunctie goed werkt.

De testmodus activeren:

- drie keer kort op de 3-knop te drukken;

- ongeveer 15 seconden te wachten;

- drie keer kort op de 3-knop te drukken.

De testmodus wordt automatisch afgesloten.

In geval van een ongeluk blijft u, als de plaats en het verkeer dit toestaan, dicht bij de auto om eventuele oproepen van het callcenter snel te kunnen beantwoorden.

Storingen

In sommige gevallen werkt de noodoproep niet (bijvoorbeeld bij een zwakke accu).

Als het systeem een storing ontdekt, krijgt u langer dan 30 minuten het rode controlelampje 1. Raadpleeg zo snel mogelijk een merkdealer;

Het systeem werkt met een speciale accu. De gebruiksduur van de accu is ongeveer vier jaar (het waarschuwingslampje 1 wordt rood als deze vier jaar bijna voorbij zijn).

Raadpleeg een merkdealer.

Voor uw veiligheid en een goede werking van het systeem, moeten alle werkzaamheden aan de accu (uitbouwen, loskoppelen enz.) worden uitgevoerd door een gespecialiseerd vakman.

Risico op brandwonden door elektrische schokken.

U moet zich verplicht houden aan de vervangingsintervallen die worden aangegeven in het onderhoudsboekje zonder deze te overschrijden.

De accu is van een speciaal type. Zorg dat deze wordt vervangen door een van hetzelfde type.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Zonder de functie noodoproep is het systeem niet te volgen en zal niet constant worden bewaakt. Gegevens worden voortdurend en automatisch gewist en het systeem slaat alleen de laatste drie locaties van de auto op.

Op grond van de nationale wetgeving worden gegevens alleen verzonden in geval van een noodoproep. Gegevens die worden verzonden naar het callcenter worden behandeld overeenkomstig de privacywetgeving die van toepassing is in het land waarin u zich bevindt. Het systeem slaat de activiteitengeschiedenis maar voor 13 uur op.

De eigenaar van de auto heeft het recht zijn gegevens in te zien. Hij heeft het recht de gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren.