BIJZONDERHEDEN VAN UITVOERINGEN MET LPG-MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze auto’s gebruiken zowel benzine als LPG.

Ze zijn uitgerust met twee aparte reservoirs.

Wat is LPG

LPG die voldoet aan de norm EN 589, of de overeenkomstige nationale wetgeving.

Het is herkenbaar aan zijn typische geur.

Keuzeschakelaar voor LPG-modus/benzinemodus 1

Hiermee schakelt u van de ene brandstofmodus over op de andere.

Groen controlelampje C

Dit controlelampje brandt in de lpg-modus.

Wanneer het controlelampje C snel knippert, wacht het systeem op de juiste omstandigheden om op lpg-modus over te schakelen.

Geel controlelampje B

Dit controlelampje brandt in de benzinemodus.

Controlelampjes voor brandstofpeil A

De controlelampjes A (4 groene lampjes en 1 rood lampje) duiden het peil van de LPG-tank aan.

Het rode controlelampje geeft de brandstofreserve weer.

De weergegeven hoeveelheid LPG is indicatief.

Het rode controlelampje geeft aan dat de tank bijna leeg is en dat de motor de LPG-reservetank gebruikt (max. bereik van 80 km).

Als het gele controlelampje B brandt terwijl het groene controlelampje C traag knippert en er een geluidssignaal weerklinkt, moet u zich voor een controle bij uw merkdealer melden.

Brandstofmodus wijzigen tijdens het rijden

Overschakelen van benzine op LPG

druk op de knop 1. De overgang naar LPG gebeurt tijdens de eerste versnelling.

De LPG-brandstofpeilmeter A wordt geactiveerd. Het gele controlelampje B gaat uit, terwijl het groene controlelampje C snel knippert om de keuze van de LPG-modus te bevestigen en daarna blijft branden zo lang de LPG-modus actief is.

Overschakelen van LPG op benzine

Laat het gaspedaal los en druk op de schakelaar 1.

De benzinemodus wordt weergegeven met het gele controlelampje B.

De LPG-installatie in de auto kan de eigenschappen van een auto met benzinemotor wijzigen. Het gaat hierbij om het aantal zitplaatsen, de massa’s (nuttig laadvermogen) en het aanhangwagenvermogen.

Ga naar een merkdealer.

Brandstofmodus wijzigen tijdens het rijden (vervolg)

Automatische overschakeling op benzine

Het systeem schakelt automatisch over op de benzinemodus wanneer er geen LPG meer in het reservoir zit. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door:

- de groene C en gele B controlelampjes verschijnen;

- een geluidssignaal.

Als u drukt op de schakelaar 1, stopt het geluidssignaal en blijft enkel het gele controlelampje B branden.

Afhankelijk van de auto kan het systeem in bepaalde gebruiksomstandigheden (bv. bij sterke versnelling) beslissen om tijdelijk naar benzinemodus te schakelen zonder dat er een geluidssignaal weerklinkt.

Het groene controlelampje C knippert zonder geluidssignaal. Als de omstandigheden het opnieuw toelaten, schakelt het systeem automatisch terug over op lpg-modus. Na verschillende mislukte pogingen kan het systeem beslissen in benzinemodus te blijven gedurende de huidige route.

Nadat de motor gedurende ongeveer een minuut helemaal is gestopt, kan een nieuwe poging worden gedaan.

storingen

Bij een storing die de normale werking van de motor verhindert, schakelt het systeem automatisch van de LPG-modus op de benzinemodus over.

Dit wordt bevestigd door:

- het oplichten van het gele controlelampje B;

- het langzaam knipperen van het groene controlelampje C;

- er klinkt een piep.

Als u drukt op de schakelaar 1, stopt het geluidssignaal en blijft enkel het gele controlelampje B branden.

Bij rijden in moeilijke omstandigheden

Bij rijden in moeilijke omstandigheden (starten op een steile helling enz.), is het raadzaam om op benzinemodus over te schakelen.

Bij temperaturen rond of onder 0 °C gebruikt u best de ECO-modus om het LPG-gebruik te optimaliseren. TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS.

Bij ongeval

De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn dezelfde als voor een auto met benzinemotor:

- vastzetten van de parkeerrem;

- leg de motor stil (een veiligheidsinrichting die verhindert dat er LPG in de motor komt, schakelt automatisch in);

- zet het contact uit;

- houd u aan de ter plaatse geldende wetgeving.

LPG heeft een zeer specifieke geur zodat u eventuele lekken gemakkelijk kunt vaststellen. Indien u een gasgeur in of rondom uw auto opmerkt:

- moet u onmiddellijk op benzinemodus overschakelen en controleren of er zich in de nabijheid van de auto geen ontstekingsbron bevindt;

- moet u naar een merkdealer gaan.

U mag geen enkel onderdeel van het LPG-systeem aanraken, bekloppen of demonteren.