Terug naar de lijst

VAST GLAZEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gordijn vast glazen dak

- Openen: druk de handgreep 1 naar boven en begeleid deze tot het volledig open is;

- Sluiten: trek aan de handgreep 1 tot deze in de grendel vastklikt.

Als het gordijn tijdens het openen of sluiten scheef komt te zitten, sluit u het volledig en opent u het daarna weer volledig.