Terug naar de lijst

LEKKE BAND, RESERVEWIEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

In geval van een lekke band

Afhankelijk van de auto, beschikt u over een oppompset voor de banden of een reservewiel (raadpleeg de volgende bladzijdes).

Auto met waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Bij te lage bandenspanning (lekke band, lage spanning, enz.) gaat het controlelampje op het instrumentenpaneel branden. Raadpleeg “Waarschuwing bij verlies van bandenspanning” in hoofdstuk 2.

Als u de auto stilzet in de berm van de weg, moet u de andere weggebruikers waarschuwen door middel van de gevarendriehoek of op een andere wijze, volgens de regels van het land waar u bent.

Laat het reservewiel regelmatig door uw dealer controleren. Na verloop van tijd kan het door veroudering onbruikbaar worden.

Auto met een reservewiel dat afwijkt van de andere vier wielen:

- Monteer nooit meer dan één reservewiel op een auto.

- Doordat het reservewiel een kleinere diameter heeft dan het oorspronkelijke wiel, is de bodemhoogte van de auto kleiner geworden.

- Vervang zo snel mogelijk het reservewiel door een wiel dat identiek is aan het originele wiel.

- Bij tijdelijke gebruik van dit reservewiel, mag de rijsnelheid niet hoger zijn dan de snelheid die op de sticker op het wiel aangegeven staat.

- De montage van dit wiel kan het rijgedrag van uw auto veranderen. Voorkom snel optrekken en krachtig remmen en verminder uw snelheid in bochten.

- Als u sneeuwkettingen moet gebruiken, monteer dan het reservewiel op de achteras en controleer de bandenspanning.

Reservewiel

- Open de achterklep;

- til de mat op;

- til het deksel 1 op en verwijder het;

- verwijder de gereedschapset door deze aan de handgrepen op te tillen;

Let op bij auto’s die hiermee zijn uitgerust, dat u de subwoofer 3 niet beschadigt als u het deksel 1 en het gereedschap verwijdert. Zo niet dan kunt u de goede werking van de subwoofer verstoren.

De sticker 2 herinnert u aan de werking van de lier van het reservewiel.

- draai de moer 4 linksom los tot deze helemaal omhoog is gekomen, plaats daarna uw handpalm op het gedeelte A van de handgreep 5 en duw dit naar de voorkant van de auto. Het wiel zakt naar beneden.

- trek het wiel naar u toe;

- laat het wiel plat liggen en maak de kabel 6 los uit zijn houder 7.

U kunt het wiel losmaken van zijn houder.

Als u op de handgreep 5 duwt, valt het wiel onder de auto: risico van verwonding.

Let op dat er niemand onder de auto is.

Raak de uitlaat niet aan, risico van brandwonden.

Monteren van het wiel

Hiervoor moet de kabel zijn afgerold.

Als de kabel vanzelf opgerold is, moet u deze opnieuw uitrollen:

- trek aan de handgreep om de kabel uit te rollen;

- druk op de knop onder de handgreep 5 om de kabel uitgerold te houden en begeleid deze daarna bij het naar beneden gaan;

- vang de kabel onder de auto op.

U kunt het wiel weer omhoog brengen.

Na het verwisselen van een wiel, legt u het gedemonteerde wiel op de houder 8, met het ventiel naar beneden. Klem de kabel 6 in zijn houder 7 en duw het wiel onder de bagageruimte.

Let op dat het lipje 9 naar de achterkant van de auto wijst.

Ga achter de auto staan en trek aan handgreep 5 om het wiel omhoog te brengen tot het onder de auto vastgehaakt is.

Het is niet mogelijk om een groter wiel dan 15” onder de auto te monteren.

Let op dat er geen vingers in de buurt van de kabel komen bij het bewegen van de handgreep: risico van verwondingen.

Om het systeem te vergrendelen

- Druk op de moer 4 en draai deze helemaal vast tot hij klikt. Een aantal omwentelingen is noodzakelijk. Dit is nodig om het reservewiel veilig op zijn plaats te houden;

- zet de handgreep 5 terug op zijn plaats;

- klem de gereedschapset vast;

- plaats het deksel 1 terug en leg de mat van de bagageruimte terug op zijn plaats.

Opmerking: als de gereedschapsset niet goed vastklikt, controleert u of de moer 4 goed is vastgedraaid en of de handgreep 5 goed op zijn plaats zit.

Bijzonderheden

De houder van het reservewiel moet altijd aanwezig zijn, ook als er geen wiel is: gevaar van waterlekkage.

Als u hem vrij wilt maken, terwijl er geen wiel is, drukt u het midden van de houder van het wiel naar beneden en drukt u tegelijkertijd op de handgreep 5.

Let op bij auto’s die hiermee zijn uitgerust, dat u de subwoofer 3 niet beschadigt als u het deksel 1 en het gereedschap vervangt. Zo niet dan kunt u de goede werking van de subwoofer verstoren.

Het systeem mag alleen gebruikt worden met de originele wielen van de auto of identieke.

Zet de moer altijd op de aangegeven manier vast om het wiel veilig op zijn plaats te houden.

CLIO : Reservewiel

Hoewel deze video niet gemaakt is over uw auto, de beschreven beginsel is hetzelfde