Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Verdraai knop 10 voorbij het zware punt.

Naar rechts: helemaal open.

Naar links: dicht.

Richting

Beweeg de knoppen 9 in de gewenste stand.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Open het ventilatierooster 11 door op het ventilatierooster (bij punt 12) te drukken tot de gewenste opening bereikt is.

Richting

Richt de luchtstroom door het ventilatierooster aan de zijkant 11 te draaien.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.