Terug naar de lijst

RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken met contact aan of contact uit tot het openen van een voorportier (begrensd tot ongeveer 3 minuten).

Elektrische ruitbediening

Druk op of trek aan de schakelaar van een ruit om deze omlaag of omhoog te zetten tot de gewenste stand is bereikt: de ruiten achter kunnen niet geheel omlaag gaan.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor;

3 en  5 voor de passagiers achter.

Vanaf de passagiersplaatsen bedient u de schakelaar 6.

Veiligheid inzittenden

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening achter uitschakelen door schakelaar 4 in te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw voertuig nooit achter met de RENAULT sleutelkaart of sleutel erin, en laat nooit een kind, een niet-autonome volwassene of een dier achter, zelfs niet eventjes. Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Werking van de sneltoets

Afhankelijk van de auto is deze modus een aanvulling op de hiervoor beschreven werking van de elektrische ruitbediening. Deze is alleen aanwezig bij de bestuurdersruit.

Druk of trek kort en krachtig aan de schakelaar 1: de ruit gaat geheel omlaag of omhoog. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

NB: als de bestuurdersruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (vingers, een boomtak enz.), stopt de ruit en schuift daarna enkele centimeters terug.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets: u kunt in dit geval de werking herstellen door de schakelaar van de betreffende ruit zo vaak te bedienen tot de ruit geheel is gesloten (de ruit gaat stap voor stap omhoog) en de schakelaar dan langer dan een seconde ingedrukt te houden (kant sluiten) en daarna de ruit compleet te sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.