Terug naar de lijst

PARKEERHULP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De werking van het systeem

Ultrasoon sensoren, die met pijlen 1 worden aangegeven, zijn in de bumpers gemonteerd om de afstand tussen de auto en een obstakel te meten.

Afhankelijk van de auto detecteert het systeem obstakels voor, achter en aan de zijkanten van de auto.

Het systeem van de parkeerhulp wordt pas ingeschakeld als de auto langzamer dan ongeveer 10 km/uur rijdt.

Het parkeerhulpsysteem houdt geen rekening met aanhang- of laadsystemen enz.

Deze meting vertaalt zich in geluidssignalen waarvan de frequentie toeneemt naarmate het obstakel dichterbij komt, totdat het een continu geluid wordt wanneer het obstakel ongeveer 20 à 30 cm van de auto verwijderd is.

Bijzonderheden

Zorg ervoor dat de ultrasone detectoren die door de pijlen 1 worden aangegeven, niet bedekt zijn (door vuil, modder, sneeuw, een slecht gemonteerde kentekenplaat enz.).

Deze functie is een extra hulp die door middel van geluidssignalen de afstand tussen de auto en een obstakel aangeeft tijdens het achteruitrijden.

Deze functie kan nooit de oplettendheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen bij het achteruit manoeuvreren.

De bestuurder moet altijd op zijn hoede blijven voor plotselinge gebeurtenissen tijdens het rijden: let dus altijd op of er zich bij het manoeuvreren geen kleine, smalle obstakels (zoals een kind, dier, kinderwagen, fiets, steen, paaltje, enz.) in uw blinde hoek bevinden.

Opmerking: het display 2 toont de omgeving van de auto en geeft geluidssignalen.

U moet enkele meters rijden voordat de detectie aan de zijkanten wordt ingeschakeld.

Als alle zones een grijze achtergrond hebben, wordt de volledige omtrek van de auto bewaakt:

- A: de omgeving rondom de auto wordt geanalyseerd;

- B: de omgeving rond de auto is geanalyseerd.

Opmerking: Voor auto’s met de functie “360º-camera” 360°-CAMERA wordt een analyse van de omgeving van de auto (gebieden A en B) niet weergegeven in de modus “Vogelvlucht” of “Zijaanzicht”.

Bij het manoeuvreren kan de auto aan de onderkant ergens tegenaan rijden (bijvoorbeeld contact met een paaltje, een trottoir of ander stadsmeubilair) en daardoor beschadigd raken (bijvoorbeeld vervorming van een as).

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.

Werking

Het systeem detecteert de meeste obstakels voor, achter en naast de auto.

Naargelang van de afstand van het obstakel zal de frequentie van het geluidssignaal oplopen tot een continu signaal weerklinkt op ongeveer 20 cm voor een obstakel aan de zijkant en circa 30 cm voor obstakels aan de voor- of achterkant. De groene, oranje (of gele (afhankelijk van de auto)) en rode zones verschijnen op het display C.

Detectie van obstakels aan de zijkant

Het systeem bepaalt de rijrichting aan de hand van de richting van de wielen en waarschuwt u voor het risico op botsing met een obstakel 3 aan de zijkant van de auto.

Als er een obstakel wordt gedetecteerd naast de auto:

- weerklinkt er bij het risico op een botsing een geluidssignaal met een steeds hogere frequentie naargelang u het obstakel nadert, tot het geluidssignaal continu weerklinkt. De groene, oranje en rode zones worden getoond op het display D;

- als er geen risico op een botsing bestaat, wordt er geen signaal afgegeven wanneer u het obstakel nadert. De groene, oranje en rode zones worden gearceerd weergegeven op het display D.

Opmerking: als de rijrichting verandert tijdens een manoeuvre, wordt het risico op een botsing met een obstakel mogelijk te laat gesignaleerd.

Inschakelen/uitschakelen

Auto’s uitgerust met een multimediascherm.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor het in- en uitschakelen van de verschillende detectiezones van de ultrasoondetectors via het multimediascherm.

Selecteer “ON” of “OFF”.

Bij het manoeuvreren kan de auto aan de onderkant ergens tegenaan rijden (bijvoorbeeld contact met een paaltje, een trottoir of ander stadsmeubilair) en daardoor beschadigd raken (bijvoorbeeld vervorming van een as).

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.

Auto’s zonder een multimediascherm

Zet de auto stil en druk op de knop 6 om de parkeerhulp uit te schakelen. Het controlelampje 5 in de schakelaar licht op. Druk nogmaals op de schakelaar 6 om de functie in te schakelen. Het controlelampje in de schakelaar 5 gaat uit.

Afstellen

Auto’s met een multimediascherm 4

Afhankelijk van de auto kunt u met draaiende motor sommige parameters instellen via het multimediascherm 4. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Geluidsvolume van de parkeerhulp

Regel het volume van de parkeerhulp door op + of - te drukken.

Geluid van het systeem

Hiermee kunt u het geluid van het systeem kiezen.

Het geluid van het systeem uitschakelen

Schakel het geluid van de parkeerhulp in of uit.

Opmerking: als u het geluid uitschakelt, wordt u niet meer gewaarschuwd met een geluidssignaal wanneer u een obstakel nadert.

Als de auto rijdt met een snelheid van minder dan ongeveer 10 km/u, kunnen sommige geluidsbronnen (motorfiets, vrachtwagen, drilboor, enz.) het piepsignaal van de parkeerhulp opwekken.

Auto’s zonder een multimediascherm

- Zet de auto stil en druk zo vaak als nodig op de schakelaar 7 om het tabblad “Voertuig” weer te geven;

- Druk herhaaldelijk op 8 of 9 om het menu “Instellingen” weer te geven. Druk op de schakelaar 10 OK ;

- Druk herhaaldelijk op 8 of 9 om het menu “PARKEER ASSIST.” weer te geven. Druk op de schakelaar 10 OK ;

- selecteer “Volume pieptoon” om het volume van de parkeerhulp aan te passen met behulp van de knop 8 of 9.

Parkeerhulp handmatig uitschakelen

Als een trekhaak of een aanhanger- of laadsysteem vóór de ultrasoon detectoren zit, moet u het systeem uitschakelen.

Automatisch uitschakelen van de parkeerhulp

Het systeem schakelt uit:

- als de auto sneller rijdt dan ongeveer 10 km/u;

- naargelang van de auto, als de auto langer dan ongeveer vijf secondes stilstaat en er een obstakel is gedetecteerd (bijvoorbeeld in een file, enz.);

- in de neutrale stand van een auto met handgeschakelde versnellingsbak, of in stand N of P van een automatische transmissie.

storingen

Als het systeem een storing in de werking detecteert, klinkt telkens wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld gedurende ongeveer drie seconden een geluidssignaal en verschijnt het bericht “Parkeerhulp controleren” op het instrumentenpaneel. Ga naar een merkdealer.

Bij het manoeuvreren kan de auto aan de onderkant ergens tegenaan rijden (bijvoorbeeld contact met een paaltje, een trottoir of ander stadsmeubilair) en daardoor beschadigd raken (bijvoorbeeld vervorming van een as).

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.

PARKEERHULP ACHTERZIJDE/VOORZIJDE/ZIJKANTEN GEBRUIKEN

EASY PARK ASSIST GEBRUIKEN