CONTROLE- EN WAARSCHUWINGSLAMPJES

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.

Instrumentenpaneel AB of C: verschijnt wanneer het contact wordt ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig op de schakelaar 1 of trek deze zo vaak als nodig omhoog om de intensiteit aan te passen.

In sommige gevallen wordt het verschijnen van het waarschuwingslampje vergezeld door een bericht op het instrumentenpaneel.

Het controlelampje © geeft aan dat u meteen voorzichtig naar een merkdealer moet rijden. Als u dit advies negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje ® dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw. Roep de hulp in van een merkdealer.

Als er geen visueel of geluidssignaal terug komt, geeft het een storing van het instrumentenpaneel weer. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Zorg dat de auto inderdaad goed gestopt is en neem contact op met een merkdealer.

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.

š Controlelampje markeringslicht

á Controlelampje grootlicht

k Controlelampje dimlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje automatisch grootlicht VERLICHTING EN SIGNALEN

Controlelampje richtingaanwijzers links

˜ Controlelampje richtingaanwijzers rechts

å Richtingaanwijzer airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

® Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Dit gaat branden wanneer het contact wordt aangezet of de motor wordt gestart en dooft zodra de motor draait. Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

D Waarschuwingslampje storing remsysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem.

Stop onmiddellijk en raadpleeg een merkdealer.

Ú Waarschuwingslampje laadstroom

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

À Waarschuwingslampje oliedruk

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen en het contact uitzetten.

Controleer het oliepeil. Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders.

Roep de hulp in van een merkdealer.

U Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

AUTOHOLD” systeemwaarschuwing DE AUTOHOLD-FUNCTIE

© Waarschuwingslampje

Dit gaat branden wanneer het contact wordt aangezet of de motor wordt gestart en dooft zodra de motor draait. Het kan tegelijk met andere controlelampjes en/of berichten verschijnen. Dit betekent dat u zo snel mogelijk, maar wel voorzichtig, naar een merkdealer moet rijden. Als u dit advies negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje

Als dit tijdens het rijden rood wordt en het controlelampje ® verschijnt, moet u voor de veiligheid stoppen zodra de verkeersomstandigheden het toelaten. Stop de motor en start deze niet opnieuw. Roep de hulp in van een merkdealer. Als dit tijdens het rijden geel wordt en het controlelampje © verschijnt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen. Rijd ondertussen voorzichtig .

Als u dit advies negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

} Waarschuwingslampje handrem of elektronische parkeerrem vastgezet VERSNELLINGSHENDEL, HANDREM AUTOMATISCHE PARKEERREM

 Indicatielampjes voor overschakelen naar de volgende versnelling

Dit verschijnt wanneer u beter naar een hogere versnelling (pijl omhoog) of een lagere versnelling (pijl omlaag) zou schakelen TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS.

Controlelampje elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Er zijn verschillende redenen waarom het waarschuwingslampje verschijnt: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN.

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole niet beschikbaar zijn

Waarschuwingslampje geopend portier

x Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem.

Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje roetfilter BIJZONDERE KENMERKEN VAN BENZINE-UITVOERINGEN BIJZONDERE KENMERKEN VAN DIESELUITVOERINGEN: roetfilter

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem. REAGENSTANK

Controlelampje bij te lage bandenspanning

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden WAARSCHUWING BIJ VERLIES VAN BANDENSPANNING.

É Controlelampje voorverwarming (dieselmotor)

Met contact aan, moet het oplichten. Het geeft aan dat voorverwarmingsstiften werken.

Het dooft als de voorverwarming klaar is. De motor kan starten.

Ä Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Bij auto's die hiermee zijn uitgerust, gaat dit lampje branden wanneer de motor wordt gestart en, afhankelijk van de auto, wanneer het contact wordt uitgeschakeld terwijl de motor zich in stand-by bevindt FUNCTIE STOP AND START Daarna dooft het.

- als het continu brandt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

- als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Neem zo snel mogelijk contact op met een merkdealer TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING.

L Waarschuwingslampje brandstofpeil

Het licht oranje op bij het aanzetten van het contact of bij het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het lampje oranje oplicht tijdens het rijden en er een geluidssignaal klinkt, moet u zo snel mogelijk tanken. Er is dan nog voldoende brandstof over om nog ongeveer 50 km te rijden.

Controlelampje ECO-modus.

Het lampje gaat branden als de modus ECO actief is TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS.

Controlelampje vrijloop

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Ô Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Dit licht blauw op wanneer u het contact aanzet of de motor start.

Als het rood wordt, moet u stoppen en de motor een tot twee minuten stationair laten draaien.

De temperatuur moet omlaag gaan en het controlelampje moet opnieuw blauw worden. Als dit niet zo is moet u de motor stoppen. Laat deze afkoelen voordat u de koelvloeistof controleert.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Ð Controlelampje van de snelheidsbegrenzer SNELHEIDSBEGRENZER

Ï Waarschuwingslampje snelheidsregelaar SNELHEIDSREGELAAR

Waarschuwingslampje adaptieve snelheidsregelaar Stop and Go ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR

Waarschuwingslampje motor op stand-by FUNCTIE STOP AND START

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet FUNCTIE STOP AND START

Ó Waarschuwingslampje voet op het rempedaal

Dit lampje gaat branden wanneer het rempedaal moet worden ingetrapt AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK, ELEKTRONISCHE HENDEL.

Waarschuwingslampje parkeerhulp AUTOMATISCH PARKEREN

Controlelampje snelheidswaarschuwing DISPLAYS EN METERS

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook WAARSCHUWING BIJ VERLATEN VAN RIJSTROOK

Waarschuwingslampje rijstrookassistentsysteem. RIJSTROOKASSISTENT

 (Afhankelijk van de auto) Controlelampje ABS-storing of ABS niet beschikbaar ACTIEVE NOODSTOP

Controlelampje detectie handen op stuurwiel RIJSTROOKASSISTENT

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.

Op het display D

PassagiersAirbag ON KINDERVEILIGHEID: uitschakelen, inschakelen van de airbag van de passagier voorin

¹ PassagiersAirbag OFF KINDERVEILIGHEID: uitschakelen, inschakelen van de airbag van de passagier voorin

ß Waarschuwingslampjes van het niet dragen van de autogordels AUTOGORDELS