Terug naar de lijst

TECHNISCHE BIJSTAND

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

“Noodoproep”

De functie “Noodoproep” wordt automatisch geactiveerd bij een ernstige aanrijding of als de airbag wordt geactiveerd.

Er wordt automatisch een oproep verzonden naar de hulpdiensten. Uw auto GPS wordt gebruikt om hulpverleners naar de plaats van het ongeval te leiden.

U kunt de noodoproep handmatig starten door de knop SOS in uw auto ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden of door 5 keer na elkaar, gedurende minder dan 10 seconden, op deze knop te drukken.

Zie de handleiding van uw auto voor meer informatie over de positie van toets SOS.

Als de hulpdiensten gebeld zijn, wordt het geluidsvolume van de audiobron of radio automatisch gedempt.

Opmerking: Bij gebruik van de functie “Noodoproep” worden sommige commando’s en menu’s van het multimediasysteem gedurende bijna een uur gedeactiveerd om voorrang te geven aan responsoproepen van hulpdiensten.