Terug naar de lijst

SERVICES INSCHAKELEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Services inschakelen

Voordat de verbonden services van uw auto kunnen werken (real-time verkeersinfo, online nuttige plaatsen zoeken, afstandsbediening van de auto vanaf uw smartphone, enz.), moet u de services eerst activeren.

Nadat u de services hebt geactiveerd, kunnen het systeem en de kaarten ook worden bijgewerkt. Raadpleeg het hoofdstuk “Systeem en kaarten bijwerken”.

Opmerking: Gedurende een bepaalde tijd na aflevering van uw auto kunt u de services zonder kosten gebruiken.

Als de verbonden services niet actief zijn, stelt het multimediasysteem u voor om deze te activeren en het verzamelen van gegevens te accepteren door op de “Activeren”-knop 1 te drukken.

Het multimediasysteem geeft op het beginscherm aan dat de verbonden services goed zijn geactiveerd.

Gegevens verzamelen

Voor de werking van de services moet uw auto gegevens over de autopositie en de werkingsstatus verzamelen.

Druk voor meer informatie op de “Details”-knop 2.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners en leveranciers.

Deze gegevens zijn persoonlijk.

Verzamelen van gegevens tijdelijk stopzetten

Het verzamelen van autogegevens kan tijdelijk worden stopgezet.

Zet hiervoor bij het starten van de auto het verzamelen van gegevens op “OFF” op de startpagina.

U kunt het delen van gegevens op elk moment opschorten vanuit het menu “Instellingen”, tabblad “Systeem”, menu “Apparaatbeheer” en vervolgens het tabblad “Data” of door op het pictogram ontvangstniveau 3 te drukken.

De services worden uitgeschakeld, behalve de verplichte veiligheidsfuncties met betrekking tot de automatische noodoproep na een ongeluk.

Gegevensbescherming

Uw gegevens worden verzameld via de auto. Ze worden door de fabrikant verwerken volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Uw persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt voor de:

- verbetering en optimalisering van de auto en de bijbehorende services;

- verbetering van de rijervaring;

- veiligheid op de weg en predictief onderhoud;

- automatische rijhulpsystemen;

- aanbod van toegevoegde waarde voor de auto.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens en uw rechten, gaat u naar https://easyconnect.renault.com.

Einde van de services

De services worden gedurende een beperkte periode geactiveerd. Als deze periode verstreken is, werken de services niet meer. Om ze services herstellen, leest u “Aankoop en verlenging van services”.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.