Terug naar de lijst

ANDROID AUTO™, CARPLAY™, YANDEX.AUTO™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

presentatie Android Auto™, Yandex.Auto

Android Auto™ en “Yandex.Auto™” zijn applicaties die kunnen worden gedownload vanaf uw smartphone, zodat u bepaalde applicaties op uw telefoon kunt gebruiken op het scherm van uw multimediasysteem.

Opmerking: de apps “Android Auto™” en “Yandex.Auto™” werken alleen als uw smartphone is aangesloten op de USB -poort van uw auto en de spraakherkenning is geactiveerd.

Eerste gebruik

Download en installeer de app “Android Auto™” of “Yandex.Auto™” vanaf het downloadplatform van uw smartphone.

Sluit uw telefoon aan op de USB-poort van uw multimediasysteem.

Opmerking: het is raadzaam om USB-kabels te gebruiken die worden aanbevolen door de telefoonfabrikant om ervoor te zorgen dat de app correct werkt.

Accepteer de verzoeken op uw smartphone zodat u de app kunt gebruiken.

Het multimediasysteem biedt u “Android Auto™" of "Yandex.Auto™", afhankelijk van het land:

- de verbinding met een audiobron;

- een training over de werking van de functie;

De app werkt op het multimediasysteem en moet zichtbaar zijn in de zone 1.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling.

Bijzonderheid van “Yandex.Auto™”

De “Yandex.Auto™” app werkt alleen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- de telefoon is verbonden met de USB-aansluiting in uw auto;

- de telefoon is verbonden met het multimediasysteem via Bluetooth®;

- de telefoon is ontgrendeld;

- de “Yandex.Auto™” app staat op het scherm van uw telefoon.

Presentatie CarPlay™

“CarPlay™” is een ingebouwde service op uw smartphone waarmee u bepaalde applicaties op uw telefoon kunt gebruiken via het scherm van uw multimediasysteem.

Opmerking: de service “CarPlay™” werkt alleen als uw smartphone is aangesloten op de USB -poort van uw auto als de service SIRI is geactiveerd.

Eerste gebruik

Sluit uw telefoon aan op de USB-poort van uw multimediasysteem.

Het multimediasysteem biedt u “CarPlay™” of ”Yandex.Auto™”, afhankelijk van het land:

- de verbinding met een audiobron;

- een cursus over de werking van de service.

De service werkt op het multimediasysteem en moet zichtbaar zijn in de zone 1.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling.

Stemherkenning

Zodra de apps “Android Auto™” en “Yandex.Auto™” of de “CarPlay™”-service werken op uw multimediasysteem, kunt u de knop voor spraakherkenning 2 gebruiken om bepaalde functies van uw smartphone met uw stem te bedienen.

- Kort indrukken: spraakherkenning van het multimediasysteem in- of uitschakelen;

- Lang drukken: spraakherkenning van uw telefoon in- of uitschakelen als deze is verbonden met het multimediasysteem.

Opmerking: als u “Android Auto™”, “Yandex.Auto™” of “CarPlay™” gebruikt, hebt u toegang tot de navigatie- en muziekapps op uw smartphone.

Deze applicaties vervangen soortgelijke applicaties die in het multimediasysteem zijn geïntegreerd en die al actief zijn.

Maar één navigatie, en wel:

- “Android Auto™”;

- “Yandex.Auto™”;

- “CarPlay™”;

- of die in het multimediasysteem kan worden gebruikt.

Opmerking: als u de “Android Auto™” of “Yandex.Auto™”-apps of de CarPlay™-service gebruikt, kunnen bepaalde functies in uw multimediasysteem nog steeds op de achtergrond worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld “Android Auto™”, “Yandex.Auto™” of “CarPlay™” start en de navigatie op uw smartphone gebruikt terwijl de radio in het multimediasysteem is ingeschakeld, blijft de radio aan.

Terug naar de multimedia-interface

Terugkeren naar de interface van uw multimediasysteem:

- Druk op de “Home-menu”-toets 4 op het front van uw multimediasysteem of het centrale front.

of

- Druk op toets 3 op het scherm van het multimediasysteem.

CarPlay™

Android Auto™

“Yandex.Auto™”

De functies beschikbaar in de “Android Auto™”- en “Yandex.Auto™”-apps en de “CarPlay™”-service zijn afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon. Zie voor meer informatie de website van de fabrikant (als die er is).

Als u de “Android Auto™”- en “Yandex.Auto™”-apps of de “CarPlay™”-service gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.

EASY LINK GEBRUIKEN MET ANDROID AUTO

Hoewel deze video niet gemaakt is over uw auto, de beschreven beginsel is hetzelfde

EASY LINK MET APPLE CARPLAY GEBRUIKEN

Hoewel deze video niet gemaakt is over uw auto, de beschreven beginsel is hetzelfde