Weet wat de betekenis is van de waarschuwingslampjes in uw auto

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Richtingaanwijzer
          Airbag

Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het starten van de motor en dooft na enkele secondes.

Als het niet gaat branden bij het aanzetten van het contact of als het gaat branden bij een startende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Controlelampje parkeerrem of automatische parkeerrem

Controlelampje parkeerrem of automatische parkeerrem

Systeemcontrolelampje
          ”

Systeemcontrolelampje ”

AUTOHOLDDE AUTOHOLD-FUNCTIE

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en gaat uit zodra de motor is gestart. Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of boodschap(pen) branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en gaat uit zodra de motor is gestart. Het kan tegelijk gaan branden met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Het is nodig voorzichtig direct naar een merkdealer te rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Als dit tijdens het rijden rood wordt en het controlelampje ® verschijnt, moet u voor de veiligheid stoppen zodra de verkeersomstandigheden het toelaten. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Als dit tijdens het rijden geel wordt en het controlelampje © verschijnt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen. Rijd ondertussen voorzichtig. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem. Stop onmiddellijk en raadpleeg een merkdealer.

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor

Bij het starten van de motor licht het op het centrale display op en als de auto ongeveer 20 km/u rijdt en de autogordel van de bestuurder niet is vastgemaakt, gaat het knipperen en klinkt er een geluidssignaal gedurende ongeveer twee minuten.

Waarschuwingslampje laadstroom 12 V-hulpaccu

Waarschuwingslampje laadstroom 12 V-hulpaccu

Als het tijdens het rijden gaat branden met het waarschuwingslampje ® en een geluidssignaal weerklinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als het niet dooft na het aanzetten van het contact of als het oplicht tijdens het rijden, wijst dit op een storing in het antiblokkeersysteem van de wielen. Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje temperatuur elektronisch systeem

Waarschuwingslampje temperatuur elektronisch systeem

Wanneer het waarschuwingslampje gaat branden, heeft de tractiebatterij een te lage temperatuur of de motor of de tractiebatterij een te hoge temperatuur. Neem een soepeler rijgedrag aan.

Het branden van het waarschuwingslampje kan een vermindering van de prestaties van de auto met zich meebrengen.

Als het gaat branden tijdens het starten, geeft dit een defect aan van de 12 V-hulpaccu.

Waarschuwingslampje elektronisch systeem

Waarschuwingslampje elektronisch systeem

Wanneer het tijdens het rijden gaat branden, is er sprake van een elektrotechnische storing in het “400 volt”-circuit. Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje tractiebatterijpeil

Controlelampje tractiebatterijpeil

Dit verschijnt in het geel als het laadniveau van de tractiebatterij de reservedrempel bereikt. DISPLAYS EN METERS.

Controlelampjes laadprogramma

Controlelampjes laadprogramma

Controlelampjes voor aircoprogrammering

Controlelampjes voor aircoprogrammering

Waarschuwingslampje voor beperkte motorprestaties

Waarschuwingslampje voor beperkte motorprestaties

Dit gaat branden wanneer de tractiebatterij bijna leeg is. Het waarschuwt u in geval van beperkte motorprestaties.

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Er zijn verschillende redenen waarom het waarschuwingslampje verschijnt: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN.

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole niet beschikbaar zijn

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole niet beschikbaar zijn

Controlesysteem bandenspanning

Controlesysteem bandenspanning

Controlelampje snelheidswaarschuwing

Controlelampje snelheidswaarschuwing

Controlelampjes voor de snelheidsbegrenzer en -regelaar

Controlelampjes voor de snelheidsbegrenzer en -regelaar

Controlelampjes voor de snelheidsbegrenzer en -regelaar

Controlelampjes voor de snelheidsbegrenzer en -regelaar

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Waarschuwingslampje om een storing aan te geven of om aan te geven dat actieve noodstop niet beschikbaar is

Waarschuwingslampje om een storing aan te geven of om aan te geven dat actieve noodstop niet beschikbaar is

Controlelampje ECO

Controlelampje ECO

-modus

Waarschuwingslampje geopend portier

Waarschuwingslampje geopend portier