BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

Verbruik

a) Gegevens van de reis

Actueel energieverbruik.

+ 42

kW

Gemiddeld energieverbruik.

De waarde verschijnt nadat er minstens 400 meter is gereden sinds de laatste reset.

3,8

kWh/100

Rit

Gemiddelde snelheid sinds de laatste nulinstelling.

Deze waarde wordt aangegeven na 400 meter gereden te hebben.

42,2

km/h

1284,7

Afgelegde afstand sinds de laatste nulinstelling.

km

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

b) Reset van de bandenspanning CONTROLESYSTEEM BANDENSPANNING

+

Bandenspanning

12:00

c) Klok

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

Servicebeurt binnen...

d) Onderhoudsinterval.

Afstand tot de volgende onderhoudsbeurt (weergave in kilometers); daarna, als de termijn van de overgebleven afstand bijna verstreken is, doen verschillende gevallen zich voor:

- Actieradius minder dan 1500 km of één maand: het bericht “Servicebeurt binnen...” verschijnt, met de afstand of tijd.

- Als het tijd is voor een servicebeurt, verschijnt het bericht “Servicebeurt nodig binnen...” met de dichtstbijzijnde termijn (afstand of tijd).

- Actieradius gelijk aan 0 km of datum van onderhoudsbeurt bereikt: bericht “Onderhoud uitvoeren” verschijnt samen met waarschuwingslampje ©.

Laat zo snel mogelijk een onderhoudsbeurt uitvoeren.

1936 km

of 3 maanden

Resetten van het display na onderhoud volgens het onderhoudsprogramma.

Het onderhoudsinterval mag pas opnieuw gereset worden na een onderhoudsbeurt die in overeenstemming is met het onderhoudsprogramma van uw auto.

Bijzonderheid: om het revisie-interval te resetten, drukt u ongeveer 10 seconden zonder onderbreking op een van de toetsen van de nulinstelling van de weergave, tot de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt permanent wordt weergegeven.

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

Instellingen

(OK)

e) Menu voor het personaliseren van de instellingen van de auto MENU VOOR HET PERSONALISEREN VAN DE AUTO-INSTELLINGEN .

Achterklep is open

f) Functieoverzicht.

Aanduiding achtereenvolgens:

- informatieboodschappen;

- van storingsboodschappen.