Weet wat de betekenis is van de waarschuwingslampjes in uw auto

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de motor start. Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de motor start. Het kan tegelijk met andere waarschuwingslampjes oplichten.

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Richtingaanwijzer 
          airbag

Richtingaanwijzer airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Controlelampje elektromotor

Controlelampje elektromotor

Dit lampje duidt op een storing in het elektrotechnische systeem van de elektromotor. Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje tractiebatterijpeil

Controlelampje tractiebatterijpeil

Dit verschijnt in het geel als het laadniveau van de tractiebatterij de reservedrempel bereikt. DISPLAYS EN METERS.

Controlelampje elektronisch systeem

Controlelampje elektronisch systeem

Dit verschijnt als de temperatuur van de elektrische eenheid te hoog is. Stop het voertuig zonder het contact uit te schakelen. De temperatuur moet dalen en het waarschuwingslampje moet verdwijnen. Zo niet, raadpleeg een erkende dealer.

Het controlelampje kan gepaard gaan met verminderde voertuigprestaties.

Controlelampje storing tractiebatterij

Controlelampje storing tractiebatterij

Als dit lampje samen met het controlelampje © verschijnt, duidt dit op een storing in de werking van de tractiebatterij. Ga naar een merkdealer.

Controlelampje 'storing in elektronisch systeem'

Controlelampje 'storing in elektronisch systeem'

Dit lampje duidt op een elektrotechnische storing (tractiebatterij en elektromotor). Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje laadstroom 12 V-hulpaccu

Controlelampje laadstroom 12 V-hulpaccu

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als dit verschijnt tijdens het rijden, samen met het controlelampje ® en een geluidssignaal, betekent dit dat het laadniveau van de 12V-accu te laag of te hoog is.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem.

Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje remsysteem en waarschuwingslampje handrem aangetrokken

Waarschuwingslampje remsysteem en waarschuwingslampje handrem aangetrokken

Het gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de handrem is vrijgezet.

Als het controlelampje tijdens het remmen gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst dat op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of op een storing aan het remsysteem.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje geopend portier

Waarschuwingslampje geopend portier

Controlelampjes snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer.

Controlelampjes snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer.

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Waarschuwingslampje zijwind

Waarschuwingslampje zijwind

ECO
          controlelampje

ECO controlelampje

Het licht op wanneer de functie wordt ingeschakeld TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN.

Controlelampje laadprogrammering

Controlelampje laadprogrammering

Programmeerlampje airconditioning

Programmeerlampje airconditioning

Controlelampje “oplaadsnoer aangesloten”

Controlelampje “oplaadsnoer aangesloten”

Gaat branden zodra de oplaadkabel op het voertuig wordt aangesloten ELEKTRISCHE AUTO: opladen.

Controlelampje beperkte prestaties

Controlelampje beperkte prestaties

Dit lampje verschijnt als de tractiebatterij tijdelijk niet het nominale vermogen levert. De voertuigprestaties zijn dan tijdelijk beperkt.

Gebruik een meer soepele rijstijl totdat het controlelampje verdwijnt.

Waarschuwingslampje evacuatie

Waarschuwingslampje evacuatie

Als het oplicht, vergezeld van het waarschuwingslampje ® en een pieptoon, geeft dit aan dat het elektrisch systeem oververhit is (tractieaccu en elektromotor). Zet het contact uit. Laat het uitgeschakeld. Stap uit en roep de hulp in van een erkende dealer.

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als het tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het systeem. Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Waarschuwingslampje Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Waarschuwingslampje Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Dit lampje kan om meerdere redenen verschijnen: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Waarschuwingslampjes van het niet dragen van de autogordels

Waarschuwingslampjes van het niet dragen van de autogordels

Controlelampje passagiersairbag voorin uitgeschakeld

Controlelampje passagiersairbag voorin uitgeschakeld

Controlelampje passagiersairbag voorin ingeschakeld

Controlelampje passagiersairbag voorin ingeschakeld