Terug naar de lijst

TELEFOONINSTELLINGEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Instellingen”

Druk terwijl de telefoon is gekoppeld aan het systeem, in het startscherm op “Menu”, "Telefoon" of druk in een menu op de sneltoets 1 en vervolgens op "Instellingen" voor toegang tot de volgende instellingen:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");

- "Lijst apparaten";

- "De toegangscode wijzigen";

- "Volume aanpassen";

- "Instellingen voicemail";

- "Automatisch in de wacht zetten"

("On"/"OFF");

- "Beltoon telefoon"

("On"/"OFF");

- "Smartphone-hulp";

- “SMS” (“On”/“OFF”).

"Bluetooth"

Met deze optie kan de Bluetooth® van het multimediasysteem worden in- of uitgeschakeld.

“Lijst apparaten”

Met deze optie kan:

- de lijst met gekoppelde apparaten worden bekeken;

- een functie van de telefoon die op dat moment verbonden is worden in- en/of uitgeschakeld;

- een apparaat worden toegevoegd Bluetooth®;

- een gekoppeld apparaat worden gewist.

Zie “Een telefoon koppelen/ontkoppelen” voor meer informatie.

De toegangscode wijzigen

Met deze optie kan het wachtwoord Bluetooth® worden gewijzigd.

Opmerking: het huidige wachtwoord verschijnt; het standaard wachtwoord is 0000.

"Geluidsniveaus"

Met deze keuze kunt u het geluidsniveau regelen van:

- Beltoon telefoon

- “Communicatie”

Opmerking: om de instellingen te resetten, drukt u op de toets van het submenu en daarna op “Resetten”.

Voicemail-instellingen

Zie voor meer informatie het gedeelte “Nummer bellen”.

“Automatisch in de wacht zetten”

Met deze optie kan het automatisch in de wacht zetten van binnenkomende oproepen ingeschakeld/uitgeschakeld worden.

“Beltoon telefoon”

Gebruik deze optie om de beltoon van uw telefoon in of uit te schakelen voor ontvangen oproepen.

“Smartphone-hulp”

Via deze optie krijgt u toegang tot een cursus voor het gebruik van de spraakherkenning van uw telefoon in het multimediasysteem.

« SMS »

U kunt de SMS in- of uitschakelen.

Op de site https://easyconnect.renault.com vindt u een lijst met compatibele telefoons.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon werken bepaalde functies wellicht niet.

Telefoon