Terug naar de lijst

RUITEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrische ruitbediening

Contact aan:

- druk op de schakelaar van de betreffende ruit om de ruit tot de gewenste hoogte te laten zakken;

- trek de ruitschakelaar omhoog om de ruit tot de gewenste hoogte te brengen.

Vanaf de bestuurdersplaats

Gebruik schakelaar:

- 1 voor de bestuurderskant;

- 2 voor de passagierskant voor.

Vanaf de passagiersplaats voor

Gebruik de schakelaar 3.

Leg nooit iets op de bovenkant van een halfgeopende ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw sleutel, afstandsbediening of zender-ontvanger nooit, zelfs niet eventjes, in de auto liggen als u de auto verlaat en er een kind, een volwassene met beperkte capaciteiten of een dier in de auto zit. Zij kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten of apparatuur te bedienen zoals de versnellingshendel of de ruitbediening. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Elektrische ruitbediening met sneltoets

Dit is een aanvulling op de elektrische ruitbediening die hiervoor is beschreven.

Deze is aanwezig bij de bestuurdersruit, alleen voor het omlaag gaan.

Druk kort op de schakelaar 1: de ruit gaat in één keer geheel omlaag.

Om de beweging van de ruit voortijdig te stoppen drukt u de schakelaar opnieuw in.

De elektrische ruitbediening werkt niet.

De sneltoets van de elektrische ruitbediening is voorzien van hittebescherming: als u de ruitschakelaar meer dan zestien keer na elkaar indrukt, gaat deze in de beveiligde modus (de ruit wordt vergrendeld).

Wat kunt u doen:

- Gebruik de elektrische ruitschakelaar kort en met tussenpozen van ongeveer 30 seconden.

- Bij draaiende motor wordt de ruit ontgrendeld nadat de schakelaar van de elektrische ruitbediening circa 20 minuten niet is gebruikt.

Opmerking: Als de ruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijvoorbeeld een tak), stopt de ruit en schuift deze daarna enkele centimeters terug.

Schuifruiten achter

Druk grendel 4 in en verschuif de ruit.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.