KINDERVEILIGHEID: uitschakelen, inschakelen van de airbag van de passagier voorin

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uitschakelen van de passagiersairbag voorin

(voor de auto’s die hiermee uitgerust zijn)

Voordat u een kinderzitje op de passagiersstoel voorin installeert:

- controleer of het kinderzitje op deze stoel kan worden geïnstalleerd;

- het volgende is van essentieel belang: deactivering van de airbag voor een kinderzitje waarin het kind achterstevoren in de auto zit.

De airbag uitschakelen: met stilstaande auto en contact uit de grendel 1 indrukken en in stand OFF plaatsen.

Als het contact is ingeschakeld, moet u controleren of het controlelampje ¹ verschijnt op het display 2 en, afhankelijk van de auto, of het bericht “PASSAGIERS AIRBAG UIT” verschijnt.

Dit lampje blijft constant branden om u eraan te herinneren dat u een kinderzitje kunt gebruiken.

De passagiersairbag voorin mag alleen worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer de auto stilstaat met het contact uit.

Als dit bij rijdende auto gebeurt, lichten de controlelampjes å en © op.

Om de staat van de airbag weer in overeenstemming te brengen met de stand van de grendel, zet u het contact uit en weer aan.

GEVAAR

Omdat het gevaarlijk is als de passagiersairbag voorin wordt geactiveerd als er een kinderzitje achterstevoren op de stoel is geplaatst, mag u NOOIT een achterstevoren bevestigingssysteem voor kinderen installeren op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG voorin. Dit kan de DOOD van het KIND of ERNSTIG LETSEL tot gevolg hebben.

De merktekens op het dashboard en de stickers A aan elke kant van de zonneklep van de passagier 3 (bijvoorbeeld de sticker hierboven), herinneren u aan deze instructies.

GEVAAR

Omdat het gevaarlijk is als de passagiersairbag voorin wordt geactiveerd als er een kinderzitje achterstevoren op de stoel is geplaatst, mag u NOOIT een bevestigingssysteem voor kinderen achterstevoren installeren op een stoel met een ACTIEVE frontale AIRBAG. Dit kan de DOOD van het KIND of ERNSTIG LETSEL tot gevolg hebben.

Inschakelen van de passagiersairbag voorin

Zodra het kinderzitje van de passagiersstoel verwijderd is, moet u de airbag weer inschakelen om de voorpassagier bij een botsing te beschermen.

Opnieuw starten van de airbag: auto gestopt, contact uit, druk op en draai de grendel naar de stand1 ON.

Als het contact wordt ingeschakeld, moet u controleren of het controlelampje ¹ uit is.

De passagiersairbag voorin is ingeschakeld.

Storingen

In geval van een storing aan het systeem voor het in- en uitschakelen van de passagiersairbag, is het verboden een achterstevoren geplaatst kinderzitje op de voorstoel te gebruiken.

Het gebruik van de voorstoel door een passagier wordt ook afgeraden.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

De passagiersairbag voorin mag alleen worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer de auto stilstaat met het contact uit.

Als dit bij rijdende auto gebeurt, lichten de controlelampjes å en © op.

Om de staat van de airbag weer in overeenstemming te brengen met de stand van de grendel, zet u het contact uit en weer aan.