BOORDCOMPUTER: algemeen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Boordcomputer A

Afhankelijk van de auto, beschikt hij over de volgende functies:

- afgelegde afstand;

- gegevens van de reis;

- informatieboodschappen;

- storingsboodschappen (in combinatie met het controlelampje ©);

- alarmboodschappen (in combinatie met het waarschuwingslampje ®);

- tijd instellen.

Alle functies zijn beschreven op de volgende bladzijden.

Keuzetoetsen voor de weergave van het display 1 en 2

Laat door achter elkaar en kort in te drukken naar boven (toets 1) of naar beneden (toets 2) de volgende informatie langskomen (de weergave hangt af van de uitrusting van de auto en het land).

a) totaalteller en dagteller van de afgelegde afstand;

b) gegevens van de reis:

- gemiddeld verbruik;

- huidig verbruik;

- geschat bereik met resterende brandstof;

- afgelegde afstand;

- gemiddelde snelheid;

c) huidige snelheid;

d) Koelvloeistoftemperatuur;

e) instelling van de tijd

f) Onderhoudsinterval

g) reset van de bandenspanning;

h) algemene afstelling;

i) functieoverzicht, informatieboodschappen en storingsboodschappen;

j) Actieradius met resterende reagens.

Nulinstelling van de dagteller

Druk, met “dagteller” geselecteerd op het display, op de knop 1 of 2 tot de dagteller weer op nul staat.

Nulinstelling van de gegevens van de reis

Gekozen aanduiding op één van de gegevens van de reis, druk op een van de toetsen 1 of 2 tot de nulinstelling van de aanduiding.

Betekenis van de waarden gedurende de eerste paar kilometer na een nulinstelling

De waarden van gemiddeld verbruik, bereik en gemiddelde snelheid worden stabieler en nauwkeuriger naarmate de afgelegde afstand vanaf de laatste nulinstelling groter wordt.

De eerste kilometers na een nulinstelling kunt u constateren dat de actieradius toeneemt tijdens het rijden. Dit komt doordat rekening wordt gehouden met het gemiddeld verbruik sinds de laatste nulinstelling. Het gemiddeld verbruik kan afnemen als:

- de auto met een constante snelheid rijdt;

- de motor zijn bedrijfstemperatuur bereikt (nulinstelling bij koude motor);

- u vanuit druk stadsverkeer op de buitenweg komt.

Automatische nulinstelling van de gegevens van de reis

De nulinstelling gebeurt automatisch als één van de gegevens zijn maximale waarde bereikt.