CONTROLE- EN WAARSCHUWINGSLAMPJES

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De aanwezigheid en de werking van de lampjes ZIJN AFHANKELIJK VAN HET LAND, HET UITRUSTINGSNIVEAU EN EVENTUELE OPTIES VAN DE AUTO.

Instrumentenpaneel A

š Controlelampje markeringslicht

á Controlelampje grootlicht

k Controlelampje dimlicht

Controlelampje automatisch grootlicht VERLICHTING EN SIGNALEN

g Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

c Controlelampje richtingaanwij-zers links

b Controlelampje richtingaanwijzers rechts

å Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden. Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo snel mogelijk een merkdealer;

M Waarschuwingslampje brandstofpeil

Dit lampje dooft zodra de motor draait. Ga zo snel mogelijk tanken als dit lampje oplicht als de motor draait.

® Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Dit gaat branden als u het contact aanzet en na ongeveer 3 seconden weer uit zet.

Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

U Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

D Waarschuwingslampje storing remsysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem.

Stop onmiddellijk en raadpleeg een merkdealer.

Ú Waarschuwingslampje laadstroom

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

À Waarschuwingslampje oliedruk

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen en het contact uitzetten.

Controleer het oliepeil. Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje roetfilter BIJZONDERHEDEN VAN UITVOERINGEN MET DIESELMOTOR

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem. REAGENSTANK

© Waarschuwingslampje

Dit gaat branden als u het contact aanzet en na ongeveer 3 seconden weer uit zet. Het kan tegelijk gaan branden met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Dit betekent dat u zo snel mogelijk, maar wel voorzichtig, naar een merkdealer moet rijden. Als u dit advies negeert, loopt u het risico dat de auto beschadigd wordt. Afhankelijk van de auto, wordt het oplichten van dit controlelampje vergezeld van een boodschap op het instrumentenpaneel.

Ä Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Voor de auto’s die hiermee uitgerust zijn, licht het op bij het aanzetten van het contact en dooft daarna.

- Als het continu brandt in combinatie met het waarschuwingslampje ©, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

- Als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Neem zo snel mogelijk contact op met een merkdealer TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING

É Controlelampje voorverwarming

Met contact aan, moet het oplichten. Het geeft aan dat voorverwarmingsstiften werken. Als de voorverwarming is beëindigd, dooft het lampje en kan de motor worden gestart.

Ô Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Bij het aanzetten van het contact of als de motor wordt gestart als deze koud is, kan het blauw gaat branden.

Als het rood wordt, moet u stoppen en de motor een tot twee minuten stationair laten draaien.

De temperatuur moet zakken en het controlelampje moet verdwijnen. Als dit niet zo is moet u de motor stoppen. Laat de koelvloeistof afkoelen voordat u het peil ervan controleert. PEILEN, FILTERS.

Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders. Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje geopend portier

Dit brandt als het contact aan staat en een portier niet goed is gesloten.

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning WAARSCHUWING BIJ VERLIES VAN BANDENSPANNING

x Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden als u het contact aanzet en binnen ongeveer 3 seconden weer uitzet. Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem. De auto remt dan normaal, zonder het antiblokkeersysteem.

Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje motor op stand-by FUNCTIE STOP AND START

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet FUNCTIE STOP AND START

} Waarschuwingslampje handrem vastgezet HANDREM

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Er zijn verschillende redenen waarom het waarschuwingslampje verschijnt: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN.

Waarschuwingslampje zijwind HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

[\ Indicatielampjes voor overschakelen naar de volgende versnelling

Dit verschijnt om u te adviseren naar een hogere versnelling (pijl omhoog) of naar een lagere versnelling (pijl omlaag) te schakelen. TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN.

Ó Waarschuwingslampje voet op het rempedaal

Dit lampje gaat branden wanneer het rempedaal moet worden ingetrapt ROBOTVERSNELLINGSBAK.

Ð Controlelampje van de snelheidsbegrenzer SNELHEIDSBEGRENZER

Ï Waarschuwingslampje snelheidsregelaar SNELHEIDSREGELAAR

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook WAARSCHUWING BIJ VERLATEN VAN RIJSTROOK

Waarschuwingslampje noodstopbekrachtiging ACTIEVE NOODSTOP

Controlelampje ECO-modus.

Dit verschijnt als de ECO -modus wordt geactiveerd. TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN.

Waarschuwingslampje digitale tachograaf

Als het gaat branden, wijst dit op een storing van het systeem. Raadpleeg het instructieboekje voor de uitrusting.

Controlelampje snelheidswaarschuwing DISPLAYS EN METERS

Controlelampje ©: u moet meteen voorzichtig naar een merkdealer rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Het waarschuwingslampje ® dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw. Roep de hulp in van een merkdealer.

Als er geen visueel of geluidssignaal terug komt, geeft het een storing van het instrumentenpaneel weer. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Zorg dat de auto inderdaad goed gestopt is en neem contact op met een merkdealer.

Op het display B

ß Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor AUTOGORDELS

¹ PassagiersAirbag OFF KINDERVEILIGHEID: uitschakelen, inschakelen van de airbag van de passagier voorin