DISPLAYS EN METERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Waarschuwing minimumpeil motorolie

Als de motor wordt gestart, wordt op het instrumentenpaneel een waarschuwing weergegeven als het minimum oliepeil is bereikt. OLIEPEIL VAN DE MOTOR: algemeen.

De eerste keer dat deze waarschuwing wordt weergegeven, kunt u deze laten verdwijnen door op 1 “OK” te drukken.

De volgende waarschuwingen verdwijnen automatisch na ongeveer 30 seconden.

Instrumentenpaneel in mijlen

(mogelijkheid om over te gaan op km/u)

Auto's zonder een multimediascherm

- Schakel het contact uit en druk zo vaak als nodig op de schakelaar 2 om het tabblad 5 weer te geven;

- druk herhaaldelijk op 3 of 4 om “Instellingen” weer te geven en druk vervolgens op 1 “OK”;

- herhaal dezelfde procedure om “INSTRUM.PANEEL” weer te geven en vervolgens “Eenheden”.

Auto's uitgerust met een multimediascherm.

Raadpleeg de instructies bij het multimediasysteem om het audiosysteem te selecteren.

Opmerking: in beide gevallen gaat de boordcomputer na een onderbreking van accuvoeding automatisch terug naar de oorspronkelijke eenheid.

Om terug te gaan naar de vorige eenheid, gaat u op dezelfde manier te werk.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Instrumentenpaneel A

Dit gaat branden wanneer het contact wordt ingeschakeld. Het oplichten van sommige controlelampjes gaat vergezeld van een boodschap.

Afhankelijk van de auto kunt u de inhoud en de kleuren van uw instrumentenpaneel naar eigen keuze instellen.

Raadpleeg de instructies bij het multimediasysteem bij auto's met een multimediascherm.

Bij auto's zonder multimediascherm MENU VOOR HET PERSONALISEREN VAN DE AUTO-INSTELLINGEN.

Koelvloeistoftemperatuurmeter 6

Bij normaal gebruik, moet de meter 6 voor de zone 7 blijven. Bij zware motorbelasting kan hij wel in de buurt komen. Dit is niet ernstig tenzij het waarschuwingslampje ® gaat branden en een boodschap verschijnt op het instrumentenpaneel en een geluidssignaal klinkt.

Snelheidsmeter 8

Afhankelijk van de geselecteerde rijstijl varieert het display.

Geluidssignaal snelheidsverklikker

Afhankelijk van de auto en het land wordt het waarschuwingslampje weergegeven en is een geluidssignaal te horen. Dit geluidssignaal is te horen zodra de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Het waarschuwingslampje blijft branden zolang de snelheid hoger is dan 120 km/u.

Toerenteller 9

(schaalverdeling × 1000)

Deze wordt op een andere manier weergegeven volgens de gekozen instelling op het instrumentenpaneel. Afhankelijk van de geselecteerde rijstijl wordt deze mogelijk niet weergegeven.

Indicatielampje rijstijl 10 TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Multimedia-informatie 11

Afhankelijk van de auto kunt u informatie van het multimediascherm weergeven (kompas, telefoon, navigatie, enz.).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Geschat bereik met resterende brandstof 12

Deze waarde wordt aangegeven na 400 meter gereden te hebben. BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis.

Totaalteller 13 BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis

Boordcomputer 14 BOORDCOMPUTER: algemene informatie

Brandstofpeilmeter 15

Als het minimumpeil is bereikt, licht het waarschuwingslampje M in de meter oranje op en klinkt een geluidssignaal. Ga zo snel mogelijk tanken.

Instrumentenpaneel B

Dit gaat branden wanneer het contact wordt ingeschakeld. Het oplichten van sommige controlelampjes gaat vergezeld van een boodschap.

Afhankelijk van de auto kunt u het instrumentenpaneel aanpassen met zelfgekozen kleuren. Raadpleeg de instructies bij het multimediasysteem bij auto's met een multimediascherm.

Voor auto's zonder navigatiesysteem raadpleegt u de informatie over het aanpassen van de auto-instellingen in hoofdstuk 1.

Toerenteller 16

(schaalverdeling × 1000)

Koelvloeistoftemperatuurmeter 18

Bij normaal gebruik moet het controlelampje 18 vóór het rode gebied 17 blijven. Bij zware motorbelasting kan hij wel in de buurt komen. Dit is niet ernstig tenzij het waarschuwingslampje ® gaat branden en een boodschap verschijnt op het instrumentenpaneel en een geluidssignaal klinkt.

Boordcomputer 19

BOORDCOMPUTER: algemene informatie

Geschat bereik met resterende brandstof 20

Deze waarde wordt aangegeven na 400 meter gereden te hebben.

BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis

Totaalteller 21

BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis

Indicatielampje rijstijl 22 TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Brandstofpeilmeter 24

Als het minimumpeil is bereikt, licht het waarschuwingslampje M in de meter oranje op en klinkt een geluidssignaal. Ga zo snel mogelijk tanken.

Snelheidsmeters 23 en afhankelijk van de auto, 25

(km of mijl per uur)

Bepaal uw snelheid alleen volgens de goedgekeurde snelheidsmeter 23.

Het controlelampje 25 is slechts een aanduiding.

Geluidssignaal snelheidsverklikker

Afhankelijk van de auto en het land wordt het waarschuwingslampje weergegeven en is een geluidssignaal te horen. Dit geluidssignaal is te horen zodra de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Het waarschuwingslampje blijft branden zolang de snelheid hoger is dan 120 km/u.

Instrumentenpaneel C

Dit gaat branden wanneer het contact wordt ingeschakeld. Het oplichten van sommige controlelampjes gaat vergezeld van een boodschap.

Toerenteller 25

(schaal x 1000)

Snelheidsmeters 26 en afhankelijk van de auto, 27

(km of mijl per uur)

Bepaal uw snelheid alleen volgens de goedgekeurde snelheidsmeter 26.

Het controlelampje 27 is slechts een aanduiding.

Waarschuwingslampje voor overschakelen naar de volgende versnelling 28 TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Geluidssignaal snelheidsverklikker

Afhankelijk van de auto en het land wordt het waarschuwingslampje weergegeven en is een geluidssignaal te horen. Dit geluidssignaal is te horen zodra de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Het waarschuwingslampje blijft branden zolang de snelheid hoger is dan 120 km/u.

Brandstofpeilmeter 29

Het aantal blokjes dat oplicht geeft het brandstofpeil aan. Als dit op het minimum staat, zijn de blokjes uit en het waarschuwingslampje brandstofreserve licht op, afhankelijk van de auto.

SNELHEIDSWAARSCHUWING

SNELHEIDSWAARSCHUWING