Terug naar de lijst

VERKEERSINFO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Weergave van het verkeer

Het navigatiesysteem geeft problemen in het verkeer weer:

- door een kleur (van groen rood) op de kaart, afhankelijk van het verkeer;

- met de weergave van verkeerspictogrammen op de kaart.

Er wordt een verkeerspictogram op het navigatiescherm weergegeven als er verkeersmeldingen zijn. Als er verderop in uw route iets gebeurt, geeft het pictogram aan om welk soort gebeurtenis het gaat.

Overzicht van de verkeersmeldingen

Druk op het pictogram “Verkeer voorlezen” om een overzicht van de meldingen op uw route weer te geven.

Lijst van verkeersmeldingen

Druk op “Lijst van gebeurtenissen” op het overzichtsscherm van de meldingen om alle gebeurtenissen te zien die van invloed zijn op uw route. Selecteer de categorie die u wilt bekijken.

Details van de verkeersmelding

Druk op een van de items in de lijst om de details te bekijken en het betreffende deel van de route weer te geven op de kaart.

Selecteer “Meer” om de huidige verkeersomstandigheden weer te geven op de kaart.

Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

Menu “Verkeer voorlezen”

Klik in het startscherm op “Menu”, “Navigatie” en daarna “Verkeer voorlezen” voor toegang tot de bijgewerkte verkeersinformatie.

De “Verkeer voorlezen” maakt gebruik van de informatiedienst TMC (Traffic Message Channel) op frequentieband FM of ontvangt informatie via satelliet. Deze dienst levert informatie over problemen in het verkeer door punten op de kaart aan te geven. De belangrijkste verkeersassen zijn erin opgenomen.

Instellingen verkeersinformatie

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Instellingen verkeersinformatie” om naar de volgende instellingen te gaan:

“Verkeer voorlezen”

Activeer deze optie om online verkeersinformatie in real time te ontvangen. Deze dienst biedt informatie die vaker wordt bijgewerkt (om de 2 minuten), en informatie over de hoofdwegen en secundaire wegen.

TomTom Traffic is gratis beschikbaar tijdens de proefperiode. U wordt door middel van een boodschap op het scherm van uw multimediasysteem gewaarschuwd wanneer de dienst wordt beëindigd. U kunt uw abonnement op een later tijdstip verlengen of uitbreiden.

Als u uw abonnement niet wilt verlengen, kunt u de informatiedienst TMC gebruiken (deze dienst biedt informatie die niet zo vaak wordt bijgewerkt). Download en installeer hiertoe met behulp van uw multimediasysteem de applicatie van R-Link Store.

Opmerking: de rest van de opties hieronder zijn uitsluitend beschikbaar als deze functie actief is.

“Omleiding”

Activeer deze optie zodat het navigatiesysteem de verkeersinformatie in realtime kan gebruiken om uw route te berekenen. Als er problemen zijn op uw route, kan het navigatiesysteem een omleiding voorstellen.

U kunt instellen vanaf welke vertragingsduur het systeem een omleiding mag voorstellen.

Het systeem kan, afhankelijk van uw keuze, de omleiding voorstellen of automatisch volgen.

“Gebeurtenistype”

Selecteer deze optie om de lijst met verkeersmeldingen te openen. Voor elk type melding:

- “Overweeg de situatie”: activeer deze functie zodat het systeem met dit probleem rekening houdt bij de voorbereiding van een eventuele berekening van een nieuwe route door het systeem.

- “Zichtbaar”: activeer deze functie om de geselecteerde gebeurtenis zichtbaar te maken op de route.

De beschikbaarheid van de “Verkeer voorlezen”-diensten kan variëren.