Terug naar de lijst

ROUTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Routebeschr.”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu”, “Navigatie” en vervolgens op de knop “Routebeschr.” om naar de volgende menu’s te gaan:

- “Route bewerken”;

- “Route annuleren”;

- “Verkeer op de route”;

- “Vermijdingen”;

- “Overzicht”;

- “Routeopties”.

Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

“Route bewerken”

Opmerking: dit menu is beschikbaar als er een route is opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u een route aanmaken door de functie “Nieuwe route” te selecteren.

Een vertrekpunt bepalen

Om een vertrekpunt in te stellen op de route, drukt u op 1, “Beginpunt instellen” en daarna op “Nieuw punt instellen”.

Bepaal een punt op dezelfde manier als wanneer u een bestemming invoert. Standaard is het vertrekpunt uw huidige GPS -positie.

Opmerking: als u een vertrekpunt instelt, wordt de GPS-ontvanger vastgezet op een vooraf ingestelde locatie, zodat de route niet wordt herberekend voor elke nieuwe positie die wordt ontvangen. Dat kan handig zijn voor het plannen en opslaan van een toekomstige verplaatsing.

Nadat uw beginpositie is gedefinieerd, kunt u de route van begin tot eind simuleren door “Simuleren” te selecteren.

Druk op “Knoppen” om de controlebalk weer te geven.

Een bestemming toevoegen

Druk om een nieuwe bestemming te bepalen op 3 en voer vervolgens de gewenste bestemming in. U kunt een nuttige plaats (NP) selecteren zoals hierboven beschreven.

Toevoegen van een etappe

Druk op 4 tussen het begin- en eindpunt om tussenstops in uw route in te voegen (bijv. als u via een specifieke plaats wilt rijden om iemand op te pikken). Bepaal een punt op dezelfde manier als wanneer u een bestemming invoert. Uw systeem berekent vervolgens een nieuwe route via de gewenste tussenstop(s) tot aan uw eindbestemming.

Submenu 2

Het submenu 2 geeft toegang tot de volgende functies:

- “Selecteren en wissen”: met deze functie kunt u bepaalde tussenstops langs de route wissen, of de gehele route.

- “Herschikken”: u kunt uw lijst met etappes handmatig opnieuw indelen.

Om uw route te bevestigen, drukt u op “Ga” onderaan op het scherm. Het systeem berekent de nieuwe route en de begeleiding begint.

“Route annuleren”

Selecteer deze functie om de huidige navigatie te stoppen.

“Verkeer op de route”

Met deze functie kunt u de kaart met verkeersinformatie tijdens de route weergeven.

“Vermijdingen”

Om bepaalde delen van de route te vermijden (bijv. als er files zijn die niet door het verkeersinformatiesysteem zijn gesignaleerd), selecteert u “Vermijdingen” in het menu “Routebeschr.”.

U kunt ervoor kiezen om de volgende items te vermijden:

- “Speciale secties vermijden”: om een bepaald wegtype op de route te vermijden. U kunt bijvoorbeeld een specifiek gedeelte van de autosnelweg of een veerboot vermijden.

- “Navigatiegedeelte”: om een voorkeursafstand aan te geven waar de geplante route moet worden vermeden. Het schermt geeft de afstand, het vermeden gedeelte van de route en de omleiding op de kaart weer. Het geschatte verschil in afstand en tijd van de route ten opzichte van de oorspronkelijke route wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van het scherm.

- “Specifieke weg vermijden”: om een weg op uw route te vermijden. U kunt bijvoorbeeld een weg vermijden waarop u druk verkeer verwacht en wat door het verkeersinformatiesysteem niet is gesignaleerd.

- “Oorspronkelijke route herstellen”: om de omleidingen die u eerder had bepaald, te annuleren.

In elk geval verschijnt een navigatiescherm waarop u het vermeden gedeelte, de omleiding en het geschatte verschil in afstand en tijd ten opzichte van uw oorspronkelijk berekende route kunt zien.

Om uw instellingen te bevestigen, drukt u op “Accepteren”.

“Overzicht”

U kunt een overzicht van de berekende route weergeven door op “Overzicht” te drukken in het menu “Routebeschr.” of na het selecteren van een bestemming en een berekende route.

In het bovenste gedeelte van het scherm worden de totale lengte van de route en de totale tijdsduur tot aan de bestemming weergegeven. U kunt ook eventuele vertragingen door gebeurtenissen in het verkeer zien.

Submenu 5

Druk op 5 om toegang te krijgen tot de volgende functies:

- “Alternatieve routes”;

- “Routebeschr.”;

- “Routeopties”;

- “Route in adresboek zetten”.

raadpleeg het hoofdstuk “Een bestemming invoeren” voor meer informatie.

“Route-instellingen”

“Soort route”

Met deze functie kunt u de huidige routeberekeningsmethode wijzigen en de route opnieuw berekenen. Wanneer u dit routetype kiest, stelt u daarmee eveneens de standaardrouteberekeningsmethode voor volgende routeberekeningen in.

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende routeberekeningsmethodes het hoofdstuk “Kaartinstellingen”.

Routevoorkeuren

De routevoorkeuren zijn beperkingen die van invloed zijn op de berekening van de route. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Kaartinstellingen”.

Een route programmeren in het navigatiesysteem?