-stand

Dit brandt in deECO-stand als de vrijloopstandECO is ingeschakeld (ON) in de gebruikersinstellingen.

Het controlelampje brandt zwak als de auto niet in vrijloop is.

Dit lampje brandt helder als de auto in vrijloop is (automatisch neutraal).

Zie “Tips voor het rijden,ECO-rijden” in hoofdstuk 2.

Order: 
390
Image: 
Model: