Terug naar de lijst

AFTAKAS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inschakelen van de functie

Stilstaande auto, stationair draaiende motor, versnellingsbak in neutraal:

- druk op het koppelingspedaal;

- druk op de schakelaar 1. Het in de schakelaar geïntegreerde controlelampje gaat na ongeveer 2 seconden branden;

- laat het koppelingspedaal los. Het stationair toerental loopt op naar 1200 tr/min.

Bij een storing

Als het controlelampje in de schakelaar 1 niet gaat branden en de aftakas niet wordt ingeschakeld:

- koppelingspedaal ingedrukt: druk op de schakelaar 1, laat het koppelingspedaal weer los en herhaal de procedure;

- of laat het koppelingspedaal geleidelijk los.

Uitschakelen van de functie

- druk op het koppelingspedaal;

- druk op de schakelaar 1. Het in de schakelaar geïntegreerde controlelampje dooft na ongeveer 2 seconden;

Als de aftakas (of krachtafnemer) is ingeschakeld, moet u niet overschakelen naar een andere versnelling. Als u toch moet overschakelen naar een andere versnelling, moet u de aftakas eerst uitschakelen.