Terug naar de lijst

ACHTERBANK: werking

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rugleuning neerklappen

Voordat u de bank beweegt, moet u ervoor zorgen dat de voorstoelen genoeg naar voren staan, dat de autogordels achter losgemaakt zijn en er geen voorwerp is dat het verschuiven verhindert.

Zet de hoofdsteunen achter in de opbergstand.

Trek aan de hendel 1 van du rugleuning die u wilt neerklappen (rechts of links van de bank), en begeleid de rugleuning naar beneden.

Rugleuning weer omhoog zetten

Let op voordat u de rugleuning weer omhoog zet, dat er geen voorwerp (fles water, gereedschap, enz.) het goed vergrendelen verhindert.

Zet de rugleuning omhoog en klap hem vast. Controleer de vergrendeling.

Maximale massa: 300 kg gelijkmatig verdeeld.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Controleer bij het bewegen van de achterbank of de verankeringspunten van de bank schoon zijn (vrij van steentjes, doeken, speelgoed enz.).

Controleer na het terugplaatsen van de rugleuning of deze goed is vergrendeld.

Bij gebruik van stoelhoezen: controleer of deze het vergrendelen van de rugleuning en stoelzitting niet verhinderen. Controleer of de autogordels en autogordelbevestigingen correct geplaatst zijn.

Plaats de hoofdsteunen terug.

Beperking voor het gebruik

Het is verboden om met een neergeklapte rugleuning of stoel voorin te rijden als er een passagier op de achterbank zit.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Controleer de plaats en werking van de autogordels achterin na het kantelen van de achterbank.

Bijzonderheid voor vierzits uitvoeringen

Deze versie heeft autogordels en hoofdsteunen alleen op de achterste zijzitplaatsen. Vervoer nooit een passagier op de middelste zitplaats.

A-etiketten melden dat het verboden is om passagiers te hebben in andere zones dan op de aanwezige stoelen.