Terug naar de lijst

RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrische ruitbediening

Contact aan:

- druk op de schakelaar van de betreffende ruit om de ruit tot de gewenste hoogte te laten zakken;

- trek de schakelaar van de betreffende ruit omhoog om de ruit tot de gewenste hoogte te brengen.

Vanaf de bestuurdersplaats

Gebruik schakelaar:

- 1 voor de bestuurderskant;

- 2 voor de passagierskant voor;

- 3 en 5 voor de passagiers achter.

Veiligheid inzittenden achter

Afhankelijk van de auto, kan de bestuurder de werking van de ruitbediening achterin uitschakelen door de schakelaar 4 in te drukken.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw afstandsbediening nooit, zelfs niet eventjes, in de auto liggen als u de auto verlaat en er een kind (of dier) in de auto zit.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Risico van ernstige verwondingen.

Vanaf de passagiersplaats voor

Gebruik de schakelaar 6.

Voor de plaatsen achter

Portieren gesloten, gebruik de schakelaar 7.

Elektrische ruitbediening met sneltoets

Dit is een aanvulling op de elektrische ruitbediening die hiervoor is beschreven.

Deze is aanwezig bij de bestuurdersruit.

Druk of trek kort en krachtig aan de schakelaar 1: de ruit gaat geheel omlaag of omhoog.

Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Handbediende ruiten

Draai de zwengel 8.

Het sluiten van de ruiten kan ernstige verwondingen veroorzaken.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.