Terug naar de lijst

DAKDRAGERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om de stangen dwars te plaatsen

- Maak de hendels 1 los.

- Til de stangen ver genoeg op om ze te kunnen draaien (figuur A).

- Vergrendel de stangen in de dwarse stand (figuur B).

- Controleer de vergrendeling.

Maximale massa op elke dakdrager: 40 kg gelijkmatig verdeeld (80 kg op de 2 dakdragers)

Het is streng verboden de dakdragers dwars te hebben staan (stand voor het dragen) wanneer de auto door een wasstraat gaat met draaiende borstels.

Verschuiven van de stang

De dakdrager 2 kan worden verschoven om de afstand tot de andere drager te veranderen (figuur C).

Er zijn twee standen: midden of achter.

Als de stang ontgrendeld is, trekt u deze naar voren of naar achteren om hem in de rail 3 te schuiven. Als de gewenste stand is bereikt, draait u de stang en vergrendelt u deze in de dwarse stand (figuur D).

Controleer of de twee dakdragers goed vergrendeld zijn.